Kreda

Pomoce:

  • kilka skorupek po jajkach, muszą być one suche (nalepiej zwietrzałe)
  • mąka
  • ręcznik papierowy
  • barwnik spożywczy
  • torebka foliowa
  • wałek
  • młotek kuchenny

Skorupki jajek należy włożyć do torebki foliowej i rozgnieść za pomocą wałka i stłuc za pomocą młotka kuchennego. Naszym celem jest zrobienie jak najdrobniejszej miazgi.

Do tak przygotowanej miazgi kurzych skorupek należy wsypać i dobrze wymieszać mąkę i białko (z jajek), w proporcji 2 łyżek mąki i 2 łyżek białka.

Teraz należy podzielić miazgę, zabarwić i uformować z niej walce.

Tak przygotowane rulowy należy wysuszyć. Do tego celu walce należy otoczyć w ręcznik papierowy, a po kilku dniach zdjąć papier i sprawdzić jak nowa kreda rysuje.