Z. Pietrasiński – Fiksacja funkcjonalna

Źródło: „Psychologia twórczości”, 1961, s. 101

„Narzędzia pełnią bardzo różnorodne funkcje, często wyspecjalizowane. Przyzwyczajenie używania przedmiotów zgodnie z ich zasadniczym przeznaczeniem prowadzi do tego, że przestajemy dostrzegać w nich właściwości nie związane z ich zastosowaniem. W związku z tym spostrzeganie – gdy zajdzie potrzeba – możliwości użycia przedmiotów w niezwykłej dla nich roli staje się utrudnione. Zjawisko to nazywa się fiksacją funkcjonalną.”