W. Furmanek – Treści wychowania technicznego w szkole

Źródło: Jutro edukacji technicznej, UR, Rzeszów 2007.

„Technika zmienia jakość życia człowieka; techniki nie da się wyeliminować z życia pojedynczego człowieka, ani z życia społecznego; powrotu do prymitywnych cywilizacji żaden rozważny człowiek nie będzie pochwalał. To co należy w tej chwili czynić to wspierać procesy dochodzenia do zrozumienia zjawisk techniki, to zaś wymaga systematycznej i dobrze skonstruowanej działalności edukacyjnej, ukazującej wspomaganie walory techniki współczesnej i wykorzystującej pedagogiczne walory techniki współczesnej i wykorzystującej pedagogicznie charakter działalności technicznej dla wspierania pożądanych zmian w psychice wychowanków” (s. 32).

„Jedynym celem (wychowania technicznego) możliwym do przyjęcia z punktu widzenia dobra człowieka jest takie przygotowanie każdego człowieka, aby nie czuł się obco w środowisku technicznym, jakie tworzą ludzie (można powiedzieć: edukacja techniczna powinna zabezpieczyć ludzi przed zjawiskiem wykluczenia ich ze środowiska technicznego.” (Formanek, 2007, s. 32).

A. Einstein mówi: „Jakżeż bowiem powstały nauki? Oto przez praktykę, gdy np. Tales mierzył po raz pierwszy wysokość piramidy na pomocą małego kija, który wstawił w końcowym punkcie cienia piramidy. Dajcie małemu chłopcu taki pręt do ręki! Skłońcie go do eksperymentowania w formie zabawy dziecięcej (…). Co do fizyki, to początek tej nauki powinny obejmować wyłącznie doświadczenia (…). Piękny eksperyment jest sam przez się często o wiele cenniejszy, aniżeli 20 formuł wysmażonych w retorcie abstrakcji…” [w: Moszkowski „A. Einstein”, Warszawa 1922] (s. 71)

I. Szaniawski pisze: „Narzędzie proste w ręku dziecka, mechanizm przez dziecko obsługiwany, sprawna dłoń i sprawne palce poruszające tym mechanizmem, oko śledzące bacznie ruch ręki uzbrojonej w narzędzie, uwaga skupiona i skoncentrowana wola ucznia manipulującego narzędziem, radość twórcza, prosta radość, którą dziecku pracującemu daje starannie wykonany przedmiot, funkcjonujący mechanizm czy zabawka lub pomoc naukowa – oto czego pominąć nie chcemy, oto do czego nawiązujemy” [Szaniawski I.: „Kształcenie politechniczne a praca ręczna”, Warszawa 1959] (s. 133)

Załączniki:

  • Myślenie techniczne w różnych działaniach technicznych [tekst.pdf]
  • Spiralny układ treści wychowania technicznego (tamże: książka):