S. Elbanowska – fizyka w przedszkolu w perspektywie późniejszej edukacji

Źródło: „Przyroda nieożywiona w wychowaniu przedszkolnym”, 1983

„We współczesnym świecie nie sposób zajmować się jakąkolwiek zaawansowaną nauką przyrodniczą bez solidnej znajomości fizyki. Jednocześnie, jak żadna inna dziedzina wiedzy, wymaga ona dużego zaangażowania, twórczej wyobraźni, intuicji, czyli tych właściwości psychicznych, które najlepiej kształtują się we wczesnym okresie życia. Jeżeli zainteresujemy dziecko problemami przyrody nieożywionej we wczesnym okresie dzieciństwa, należy się spodziewać, że późniejsze nauczanie fizyki w szkole nie będzie natrafiać na takie opory, jak dotychczas.” (s. 13-14)