N. Poddjakow – procedura pokazu urządzeń

Źródło: Poddjakow N.N. (1983), Myślenie przedszkolaka, Warszawa: WSiP.

Nikolaj Poddjakow wyszedł z założenia, że codzienna obserwacja działania urządzeń jest dla dzieci niewystarczająca. Istnieje zatem koniecność ukierunkowania ich uwagi tak aby mogły lepiej poznać zasadę działania urządzeń.

  • Podać nazwę przedmiotu i jego zastosowanie (służy do…)
  • Opisać wygląd przedmiotu,
  • Przedstawić inne przedmioty należące do tej samej kategorii
  • Odróżnić je pokazując różnice i podobieństwa
  • Omówić części z jakich się składa
  • Omówić jak z niego korzystać (zaprezentować funkcję)
  • Omówić jak należy się obchodzić z przedmiotem (bezpieczeństwo)

Osobiście do tej listy zagadnień do omówienia dodam jeszcze następująe:

  • Omówić jak wyglądały pierwowzory urządzenia (dla zwrócenia uwagi dzieci na pracę ludzkich rąk)

Porównaj tę procedurę z procedurą Żekulina.