Howard Gardner – inteligencja przyrodnicza wśród inteligencji wielorakich

Źródło: „Inteligencje wielorakie w klasie” M. Tatarkiewicz i C. Rose

Gardner przedstawił 8 inteligencji, oto one:

  • ruchowa
  • językowa
  • muzyczna
  • intrapersonalna (refleksyjna)
  • interpersonalna
  • wizualno-przestrzenna
  • matematyczno-logiczna
  • przyrodnicza

Inteligencję przyrodniczą opisuje w następujący sposób: „Ta umiejętność była wysoce ceniona w czasach myśliwych, ogrodników i farmerów, lecz dzisiaj nadal pozostaje niezbędna na przykład dla botaników. Sądzę też, że znaczna większość osób w naszym konsumpcyjnym świecie jest obdarzona wysoce rozwiniętą inteligencją przyrodniczą, co w dzisiejszych czasach oznacza umiejętność rozpoznawania ogromniej liczby marek samochodów, marek obuwia, rodzajów kosmetyków itp.”.