Cytaty

 • Traktuj Ziemię dobrze. Nie dostałeś jej we władanie od swoich rodziców, ale pożyczyłeś od swoich dzieci.
  Amerykańskie przysłowie
 • Wiedza nie przeżyta, wiedza „wtłoczona”, tylko przemknie się w życiu człowieka, „jak klatka w filmie nie pozostawiając śladu”
 • Dzieci nie uczą się eksperymentowania, kiedy obserwują eksperymentującego nauczyciela lub wykonują eksperymenty uprzednio przygotowane. Uczą się natomiast w procesie prób i błędów, pracując aktywnie i samodzielnie.
  A. Munari
 • Odwaga twórcza jest zdolnością do posuwania się naprzód mimo rozpaczy.
  Rollo May
 • Patrzenie jest twórczym procesem rozumienia.
  Rudolf Seitz
  założyciel „szkoły fantazji” (Niemcy, Monachium)
 • Radość jest jedyną rzeczą, że jak się nią dzielimy to tak naprawdę ją mnożymy.
  Kabaret Łowcy.B
 • Nie wpajajcie dzieciom martwej wiedzy, ale dawajcie pewien styl myślenia, który pozwoli ująć istotę rzeczy.
  Antoine de Saint-Exupery
 • Jeśli dziecko nie uczy się w sposób w jaki nauczasz, wtedy musisz nauczać je w ten sam sposób w jaki się uczy.
  Rita Dunn
 • Dziecko, bawiąc się, doznaje po raz pierwszy w życiu radości twórcy i władcy.
  Antoni Kępiński
 • I wszystko polega na tym, aby wzroku umysłu nie spuszczać nigdy z faktów natury i obrazy ich przyjmować, jakimi są. Broń nas Bóg, byśmy urojenia własnej wyobraźni wzięli za prawidła świata, niech raczej zezwoli nam On w swej łaskawości spisać apokalipsę, czyli prawdziwą wizję śladów Stwórcy odciśniętych na stworzeniu.
  Francis Bacon
 • Piękny eksperyment jest sam przez się często o wiele cenniejszy, aniżeli 20 formuł wysmażonych w retorcie abstrakcji.
  Albert Einstein
 • Kochajcie książki. One ułatwiają wam życie, po przyjacielsku pomagają zorientować się w pstrej i burzliwej gmatwaninie myśli, uczuć i zdarzeń. One nauczą was uszanować człowieka i samych siebie one uskrzydlą rozum i serce uczuciem miłości dla świata, dla człowieka.
  Maksym Gorki
 • Normy i granice są ludziom potrzebne, aby na świecie nie panował chaos, abyśmy wiedzieli co jest właściwe a co nie.
  Brigitte Beil
 • Bez względu na to, czy możesz coś zrobić, czy tylko marzysz o tym – zacznij. W śmiałości jest geniusz, potęga i magia.
  Johann Wolfgang von Goethe
 • Nauka jest budowlą wzniesioną przez rozum; największą przyjemnością przy jej poznawaniu jest rozumienie. Bez niego nauka niewiele znaczy. Istnienie nauki i jej postęp oparte są na przekonaniu, że wszechświat nie jest kapryśny i tajemniczy.
  Leopold Infeld
  przedstawiając biografię Alberta Einsteina
 • Ważniejsze jest by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia. Nigdy nie trać świętej ciekawości. Kto nie potrafi pytać nie potrafi żyć.
  Albert Einstein
 • Nie ma dzieci – są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć. Pamiętaj, że my ich nie znamy.
  Janusz Korczak
 • Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to coś robi.
  Albert Einstein
 • Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz…, Jeśli nie wie – wytłumacz…, Jeśli nie może – pomóż.
  Janusz Korczak
 • Każde dziecko na każdym etapie rozwoju można efektywnie nauczać każdego przedmiotu.
  Jerome Bruner
 • Musimy mówić o wzbogaconych ludziach a nie o wzbogaconych środowiskach. Dzięki naszym wynalazkom, dzieci powinny mieć możliwość wzbogacania się w sferze intencji, a nie w sferze posiadania przedmiotów… celem nie są bierni konsumenci wzbogaconych środowisk, lecz aktywni producenci własnych środowisk.
  Jerome Bruner
 • Gdy usłyszę – zapomnę. Gdy usłyszę, zobaczę – zapamiętam. Gdy usłyszę, zobaczę i porozmawiam – zrozumiem. Gdy usłyszę, zobaczę, porozmawiam i zrobię – zdobędę sprawność i wiedzę. Gdy uczę innych – dochodzę do mistrzostwa.
  Mel Silberman
 • Bo jakie początki takie będzie wszystko
  Jan Amos Komeński
 • Cały świat to swoistego rodzaju klasa szkolna, gdzie realizowany jest proces uczenia się.
  G. Dryden, J. Vos
 • Jeśli dziecko nie uczy się w sposób w jaki nauczasz, wtedy musisz nauczać je w ten sam sposób w jaki się uczy
  Rita Dunn
 • Jedyne głupie pytania, to te, których nie zadajesz.
  Paul Mac Cready
 • Nauka jest budowlą wzniesioną przez rozum; największą przyjemnością przy jej poznawaniu jest rozumienie. Bez niego nauka niewiele znaczy. Istnienie nauki i jej postęp oparte są na przekonaniu, że wszechświat nie jest kapryśny i tajemniczy.
  Leopold Infeld
  opisując biografię Alberta Einsteina
 • Człowieka nuży wszystko z wyjątkiem nauki.
  Wergiliusz
 • Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona.
  Albert Einstein
 • Po osiągnięciu pewnego poziomu sprawności technicznej nauka i sztuka upodabniają się do siebie pod względem postaci, estetyki i cech plastycznych.
  Albert Einstein
 • Przywróćcie prawo pierwszeństwa takim wartościom jak: odczuwanie, przeżywanie, tworzenie, rozumienie, uspołecznienie, miłość i życie.
  Celestyn Freinet
 • Pozbawianie dzieci okazji do sensownego udziału w poznawaniu czegoś, co je interesuje,
  może negatywnie wpłynąć na ich motywację i zdolność do nauki.

  J. Helm, L. Katz
 • Potrzeba matką wynalazków.
  Powiedzenie
 • Niesłusznie uważa się, że fantazja potrzebna jest jedynie poecie. To przesąd! Fantazja konieczna jest nawet w matematyce, nawet odkrycie rachunku różniczkowego i całkowego byłoby niemożliwe bez fantazji.
  Włodzimierz Lenin
 • Genialny wynalazek tylko w jednej setnej składa się z natchnienia, w 99 procentach tworzy go praca w pocie czoła.
  Tomasz Alva Edison
 • Pytacie przede wszystkim samych siebie, coście uczynili dla pogłębienia własnej wiedzy, a potem – coście uczynili dla własnej ojczyzny? Aż wreszcie przyjdzie czas, kiedy będziecie mogli powiedzieć, że uczyniliście coś dla postępu i dobra całej ludzkości.
  Ludwik Pasteuer
  pogromca śmierci – wynalazca leku przeciw wściekliźnie
 • Ten, kto zajmuje się wyłącznie osiągnięciami praktycznymi, nie troszcząc się o teorię, jest jak sternik, który prowadzi statek bez steru i kompasu – nigdy nie wie, dokąd płynie.
  Leonadro da Vinci
 • Pozwól dzieciom błądzić i radośnie jest dążyć do poprawy.
  Janusz Korczak
 • Nie chodzi o to by być genialnym nauczycielem ale takim, który pozwoli dziecku przeskoczyć samego siebie.
  Myśl
 • Nie chodzi oto, co robimy z dziećmi. Chodzi oto, kim jesteśmy. Żadna najdoskonalsza metoda nauczania nie będzie wystarczająca, jeśli my sami ze sobą nie jesteśmy „w domu”. Wszyscy jesteśmy uczniami, wszyscy się uczymy. Nauczyciel tylko wtedy może nauczać, jeśli potrafi również zakwestionować samego siebie. Rozwiązanie problemu nie polega najlepiej dostosowanych klasach szkolnych, ich wyposażeniu, systemie podziału na grupy, nowych technikach i metodach, choć one też mają swój wpływ. Rozwiązanie to leży w tobie.
  Whitmore (1994)
 • Wiedza dzieli się na trzy rodzaje – opinie, naukę i oświecenie. Instrumentarium tej pierwszej są nasze zmysły, drugiej dialektyka, a trzeciej intuicja.
  Plotyn
 • Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.
  Isaac Newton
 • Nie wiem, jak wyglądam w oczach świata, lecz dla siebie jestem tylko chłopcem bawiącym się na morskim brzegu, pochylającym się i znajdującym piękniejszą muszelkę lub kamień gładszy niż inne, podczas gdy wielki ocean prawdy jest ciągle zakryty przede mną.
  Isaac Newton
 • Nawet gdyby nie było żadnych innych dowodów, sam kciuk przekonałby mnie o istnieniu Boga.
  Isaac Newton
 • Jeśli widzę dalej to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów.
  Isaac Newton
 • Nie stawiam hipotez.
  Isaac Newton
 • Pięć nakazów: pocałuj, przytul, pochwal, posłuchaj, pociesz oraz pięć zakazów: nie bij, nie zawstydzaj, nie strasz, nie krzycz, nie lekceważ. Gdybyśmy stosowali te zasady, świat byłby bardzo piękny!
  Janusz Korczak