Zielony plecak

Krótki opis projektu.

Cele projektu

  • cel pierwszy,
  • cel drugi,
  • cel trzeci

Etap przygotowania projektu

Opis przygotowania projektu…

Spotkania projektowe zespołu.

Spotkanie projektowe 2020.10.13

Etap realizacji projektu

Relacja z przebiegu projektu w Polskich szkołach

Realizacja projektu w szkołach norweskich


Etap zakończenia projektu

Konferencja podsumowująca

Co udało się zrealizować (efekty realizacji projektu)


Efekt realizacji projektu

Szkolenie

Scenariusze zajęć

Publikacja projektowa (sprawozdanie nauczycieli, scenariusze)