Książka nieskończona

Pomoce:

  • dwie kartki papieru formatu a4
  • nożyczki
  • klej

Książka nieskończona (Wersja: 4 lub 13 stronicowa). Z obu kartek formatu a4 należy wyciąć kwadrat. Następnie obie kwadratowe kartki zgiąć tak, by otrzymać 16 kwadratów wyznaczanych zgięciami na każdej kartkę. Każdą kartkę należy rozciąć na połowę. Wszystkie przecięte kartki należy zgiąć w odpowiedni sposób. Sklejamy odpowiednie miejsca (wskazane na zdjęciach – na zdjęciach kolorem zaznaczyłem które części kart muszą zostać sklejone). Po sklejeniu kartkę należy odpowiednio powyginać oraz kolorować. [Po najechaniu myszką na pierwsze zdjęcie (w każdym rzędzie) pokaże się tekst z instrukcją].