Włączniki elektryczne i/lub

Pomoce:

  • zestaw elektryczny (bateria, z dwoma włącznikami i dodatkowymi dwoma przewodami
  • kartka imitujący drogę
  • samochód-zabawka

Pomysł na scenariusz został zaczerpnięty z artykułu Janusza Wojciekowskiego „Zabawy dzieci wieku komputerowego”, który ukazał się w czasopiśmie Wychowanie w przedszkolu, 7-8/1984 , s. 479-481.

Sytuacja przejścia przez przejście dla pieszych.

Rodzaje włączników

Przełącznik typu działa / nie działa (1 pin). Przełącznik pozwala włączyć i wyłączyć światło.

Przełącznik typu działa 1 LUB albo 2 (2 pin). Ten przełącznik pozwala włączyć światło zielone ALBO czerwone.

Sytuacja, w której dwoje dzieci operuje swoim włącznikiem. W obwodzie jest jedna żarówka.

Przełącznik typu: „ty musisz włączyć i ja muszę włączyć„. Aby uruchomić żarówkę w tym obwodzie dwoje dzieci nara musi nacisnąć jednocześnie swoje włączniki.

Przełącznik typu „albo ty włączysz, albo ja„. Do zbudowania tego obwodu trzeba umieścić dwa włączniki równoległe względem siebie. Aby uruchomić żarówkę jedno z dwojga dzieci musi nacisnąć włącznik (jeden LUB drugi włącznik).