Włącznik dotykowy

Pomoc

  • obwód zamknięty (bateria, brzęczyk lub żarówka z mocowanie)
  • sztywna kartka papieru
  • drut

Do obwodu – baterii podłączone z brzęczykiem należy podłączyć odpowiednio ukształtowany włącznik – zgiętą w połowie kawałek tektury.

włącznik dotykowy przed zamocowaniem do obwodu zamkniętego

W obu częściach złożonej w połowie tektury należy zamontować dwa druty. Każdy z nich musi być podłączony do dwóch kabli wykonanego obwodu.

włącznik dotykowy przed zamocowaniem do obwodu zamkniętego.

Tak przygotowany włącznik działa tak, że zamykając sztywną kartkę papieru powodujemy zamknięcie się obwodu i w efekcie włączenie się brzęczyka lub zaświecenie żarówki. Taki mechanizm można schować pod dywanem lub zabawkowymi torami kolejowymi. Stawiając nogę na dywanie lub przejeżdżający pociąg spowoduje włączenie się dzwonka.

włącznik dotykowy uruchamiany pod wpływem ciężaru pociągu