Planetarium

Pomoce:

  • zaciemnione pomieszczenie
  • latarka
  • kartka kalki (lub białego papieru do pieczenia = półprzeźroczysty, matujący)
  • sztywna kartka papieru z wyciętym otworem na światło latarki (patrz niżej)
  • kartki z wyciętymi wzorami (wzory poniżej)
  • lupa

Pomieszczenie, w którym będzie odbywał się pokaz, należy przyciemnić. Latarkę przymocować tak aby świeciła do góry (na sufit). Światło latarki musi ulec zmatowieniu, dlatego na latarkę należy położyć sztywną kartkę papieru, a na nią kalkę. Na tak przygotowany zesta będziemy układali kartki ze wzorami gwiazdozbiorów.

Podczas pokazu gwiazdozbiorów można z dziećmi liczyć gwiazdy wchodzące w skład układu. Wyjaśnić, że gwiazdozbiory powstały dlatego, że ludzie kiedyś umówili się, że gwiazdy które widzieli przypominały im pewne obrazy. Jednemu przypominały łabędzia, innemu orła i od tych obrazów wzięły nazwy dzisiejsze gwiazdozbiory. Nauczyciel może podczas pokazu posługiwać się laserowym wskaźnikiem aby łącząc kropki ze sobą zobrazować je dzieciom. Po pokazie można również rozdać dzieciom karty z gwiazdozbiorami by dla utrwalenia połączyły kropki linią.

Przykładowe gwiazdozbiory (aby wyświetlić większy format kliknij na obrazki).


Używając planetarium w łatwy sposób można umocować na suficie gwiazdy w taki sposób aby przypominały konstelację gwiazd.