Piec / bojler

Pomoce:

  • metalowa tacka
  • metalowa puszka
  • podgrzewacz
  • zapałki
  • szklanka z wodą
  • rękawice kuchenne
  • ewentualnie termometr

Uwaga, podczas tych zajęć będzie używany ogień – treści tu przedstawione mogą wykonywać dzieci tylko w obecności i pod kontrolą dorosłych.


Model pieca/bojlera opisałem w książce Jelinek J.A., Dziecko konstruktorem. Rozwijanie zadatków uzdolnień technicznych u dzieci przedszkolnych i uczniów klasach I-III (Wydawnictwo CEBP, Kraków, 2018) na stronie 171-173.
Opis zawarty na tej stronie bazuje na treści zapisanej w książce i rozszerza je.
O książce możesz się dowiedzieć więcej pod adresem: www.blizejprzedszkola.pl/dzk


Uzupełnienie:

Wielu osobom może się wydawać, że gotowanie wymaga odpowiedniego pojemnika, który nie może być inny niż metalowy. Jest to mylny pogląd. Poniżej przedstawiam doświadczenie, w którym demonstruje, że podgrzać wodę można również w papierowym pudełku. Kropla, która się pojawiła była jedyną która wyciekła z opakowania. Uwaga, w wyniku spalania się knotu świecy może się okazać, że pudełko zostanie osmalone (będzie to jednak wynik spalania knota świecy). Podobne doświadczenie można przeprowadzić podgrzewając wodę wlaną uprzednio do balonu czy w szklance.