Mikroskop

Pomoce:

  • rurki od papieru toaletowego
  • koszulki (foliówki) formatu a4 – tylko (odcięte) 4 rogi
  • nożyczki
  • cebula lub czosnek
  • lupa

Dokładne badanie anatomii rośli, naskórka wymaga dużego powiększenia (tj. lupy) oraz dobrego światła (słonecznego lub lampy). W dodatku trudno jest utrzymać mały przedmiot badań. W tym celu warto jest wykorzystać (odcięty) róg koszulki (a4). Wkładamy go do naciętego w papierowej rurce otworu (z boku) w taki sposoby aby badany obiekt znalazł się wewnątrz rurki. Teraz wystarczy skierować obiekt na światło i obserwować pod lupą.

Dobrze nadają się do tego przedmioty niemal prześwitujące tj. płatki cebuli czy czosnku. Gotowe rurki z materią dobrze jest, dla pamięci, podpisać.

Pomoc tę można przygotować w kąciku przyrody przedszkola czy szkoły.


Najlepszy efekt wykaże fachowy mikroskop czyli specjalny układ soczewek (czytaj: lup). Szczególnie taki, który umożliwia obserwację na ekranie monitora (zwykle umożliwia to zwykła nasadka na okular!).