Koło młyńskie

Pomoce:

  • paski papieru
  • nożyczki
  • słomka
  • umyty karton po mleku
  • szpulka
  • dwustronna taśma
  • szklanka z wodą
  • dziurkacz

O tym jak przygotować koło młyńskie i jak go wykorzystać na zajęciach z dziećmi przeczytasz w książce Jelinek J.A., Dziecko konstruktorem. Rozwijanie zadatków uzdolnień technicznych u dzieci przedszkolnych i uczniów klasach I-III (Wydawnictwo CEBP, Kraków, 2018) na stronach 91-93.

O książce możesz dowiedzieć się więcej pod adresem: www.blizejprzedszkola.pl/dzk


Młyn wodny


Wykorzystamy koło młyńskie do zademonstrowania dzieciom wiele mechanizmów prostych. Naszym celem (tak jak prawdziwego koła młyńskiego) jest zastosowanie ruchu obracającego się koła do wykonania innej pracy. W naszym przypadku będzie to podniesienie lub opuszczenie przedmiotów.

dav
gotowy model

Zaczniemy od zamontowania na drugim końcu patyczka nitki z pojemnikiem. Łopaty koła młyńskiego zamienimy na plastikowe – wykonamy je z plastikowej butelki. Lejąc wodę na łopaty wprawimy w ruch cały patyk a wraz z nim wciągniemy pojemnik plastikowy. W butelce na dnie należy wykonać otwory aby woda wypływała z butelki.

dav
otwory odpływowe

Całość można umieścić w tacce aby nie zalać podłogi.

dav
tacka ma ochronić podłogę przed zalaniem

Do środka pudełka należy włożyć kamienie aby przeciwdziałać przechyleniu się lekkiego pudełka. Oto przykład działania zbudowanego modelu:

dav
efekt działania modelu

Aby zwiększyć efektywność wciągania można na patyk zamontować większej średnicy wał (rurkę).

dav
zwiększenie efektywności modelu

P.S. zbudowany model będzie działał równie dobrze na wodę, co na wiatr 🙂 i pełnił w ten sposób rolę elektrowni wiatrowej.


Więcej na temat wykorzystania modeli koła młyńskiego znajdziesz w książce Jelinek J.A., Dziecko konstruktorem. Rozwijanie zadatków uzdolnień technicznych u dzieci przedszkolnych i uczniów klasach I-III (Wydawnictwo CEBP, Kraków, 2018) na stronach 91-93.

O książce możesz dowiedzieć się więcej pod adresem: www.blizejprzedszkola.pl/dzk