Flaga

Pomoce:

  • patyczki
  • kolorowy papier
  • dziurkacz
  • sznurek
  • taśma klejąca

Z papieru należy wyciąć flagi (mogą być innego kształtu), przedziurawić je dziurkaczem i zamocować za pomocą sznurka i taśmy klejącej na patyku.

Maszt do wciągania flagi.


Inne zastosowanie flagi

Flagi służą do przekazywania na odległość informacji (tam gdzie głos nie sięga). W sali dzieci szkolne (lub młodsze, które znają już niektóre litery) mogą nadawać (kodować) i odbierać (dekodować) układy flag. W ten sposób można przekazywać litery, wyrazy i całe zdania. [Poniższa tabela alfabet flagowy]


Kod flagowy ma zastosowanie w marynarce, w tym również do oflagowania statku


Możesz także zachęcić dzieci do projektowania własnej flagi lub odtworzenia symboli narodowych.


Poznaj jak wprowadzać na zajęciach z dziećmi symbole narodowe.


Przygotuj dzieciom album flag państwowych. Oto wzór do wykorzystania i własnej modyfikacji (.docx).