Droga

Pomoce:

  • przeźroczysty pojemnik
  • piasek z piaskownicy
  • słomki plastikowe
  • rurka PCV
  • model lampy ulicznej
  • pipetka (lub gruszka)
  • tektura z markerem
  • samochód-zabawka

W pojemniku należy przysypać dno piaskiem. Położyć dwie słomki tak, aby ich zgięcie wystawało do góry. Jeśli pojemnik jest mniejszy można je położyć ukosem do dołu (ta część słomki ze zgięciem powinna być wyżej).

słomki – rury odprowadzające wodę z drogi

Rurkę PCV można położyć na słomkach. Można także przez nią przewlec kable elektryczne (do zbudowania modelu lampy ulicznej) lub wyjaśnić dzieciom, że są to rury którymi doprowadza się prąd elektryczny.

rura z przewodami elektrycznymi / gazowniczymi / wodociągowymi

Całość pokryć tekturą w której narysujemy pasy i otwory (dziurkaczem). Układając tekturę na piasek należy dopasować wystające końcówki słomek do otworów w tekturze.

całość przykryta warstwą piasku
otwory odprowadzające wodę z drogi

W tak przygotowanym modelu za pomocą gruszki można poprosić dzieci by wpuszczały krople wody do słomek – będzie to analogiczne do sytuacji, gdy spływająca woda z drogi wpada do kanałów odpływowych (słomek) i nimi jest wyprowadzana z drogi.

sprawdzamy drożność kanałów odpływowych

Odpływającą wodę dzieci mogą zaobserwować z drugiej strony pojemnika w miejscu gdzie słomki mają swoje końcówki.

druga strona kanału odprowadzającego wodę z ulicy

W takim modelu drogi można umieścić model lampy ulicznej oraz model dwukolorowych świateł na skrzyżowaniu.

Dwukolorowe światła na skrzyżowaniu
Model lampy ulicznej

Serdecznie zapraszam na stronę ze szkoleniami.