Transport

Władysław Dyner pisze, że 10% swobodnych zabaw dzieci, to zabawy w których wykorzystują transport, komunikację i lokomocję (Zabawy tematyczne dzieci, Ossolineum, 1971, s. 248). Dzieci lubią przewozić przedmioty, odgrywają w ten sposób rolę kierowców, dostawców czy rajdowców. Ich zabawa poparta jest nieustanną próbą doszukania się czegoś więcej o motorach, odrzutowcach czy czołgach. Gdy zapytamy niektóre dzieci przedszkolne o znane marki samochodów, to świetnie potrafią je wymienić z podziałem na modele, a niekiedy nawet opisać typ karoserii. Swoją wiedzę posiadają z obserwacji i słuchania dorosłych, ze swojego otoczenia.

Warto tę naturalną chęć zdobycia wiedzy i wykorzystania jej w zabawie wykorzystać prezentując dzieciom szerzej informacje o rodzajach i funkcjach tych przedmiotów. Najlepiej posługując się przy tym przykładem lub modelem, ostatecznie obrazem.Więcej na ten temat napisałem w:

  • Jelinek J.A., Dziecko konstruktorem. Rozwijanie zadatków uzdolnień technicznych u dzieci przedszkolnych i uczniów klasach I-III, Wydawnictwo CEBP, Kraków, 2018.
  • Jelinek J.A., Edukacja techniczna starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu, w: Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychować i kształcić w przedszkolu i w domu, red. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Kraków: Wydawnictwo CEBP, 2014, s. 257-275.
  • Jelinek J.A., Historia urządzeń do badania głębin morskich, Bliżej przedszkola, 5/2016 (176), s. 76-77.
  • Jelinek J.A., Co pływa a co tonie, Bliżej przedszkola, 4/2016 (174), s. 72-73.
  • Jelinek J.A., Historia odpowiedzialnego spadania, Bliżej przedszkola, 3/2016 (173), s. 76-77.
  • Jelinek J.A., Balonowa przygoda, Bliżej przedszkola, 2/2016 (172), s. 74-75.