Wytwarzanie się gazów w warunkach beztlenowych

Wiele się dzisiaj mówi o odpowiednim gospodarowaniu odpadami. Zwraca się uwagę na koncepcje recyklingu, ponowne wykorzystywanie rzeczy przeznaczonych do wyrzucenia i podwójne życie rzeczy). Łatwo je przedstawić dzieciom. Jednak w odniesieniu do wyrzucanych resztek roślin jest nieco inaczej. Mówimy o kompostowniku. Pojawia się pytanie czy jak zachowują się resztki wyrzucane jako bioodpady, np. skórka banana. Okazuje się że wyrzucane i przygniatane rośliny znajdują się w warunkach bez dostępu do powietrza (w warunkach beztlenowych). Powoduje to, że rozkładające się resztki wytwarzają duże ilości metanu. Można to zobaczyć na prostym doświadczeniu. 

Doświadczenie 

Do plastikowej lub szklanej butelki należy włożyć rozdrobnioną skórkę banana. Butelkę należy wypełnić wodą, a na otwór butelki należy założyć balon.

Tak przygotowaną butelkę należy zostawić na kilka dni.W trakcie obserwacji będziemy obserwować samoczynne napełnianie się balonu gazem (metanem). Przypominam, ze ten gaz jest odpowiedzialny za jeden z czynników zmiany klimatu. 

Wynik doświadczenia można porównać z takim sam zachowaniem balonu gdy zamiast skórki banana stosujemy inne owoce np. fragmenty jakubka, gruszki, maliny, jeżyn. 

Wniosek z eksperymentu jest następujący: ponieważ gaz wytwarzany w warunkach beztlenowych (metan) powstający w wyniku rozkładania się resztek roślin jest szkodliwy dla środowiska do rozkładania roślin należy organizować warunki przewiewne. Takie warunki powstają w kompostownikach.