Rośliny

Rośliny. Rośliny stanowią żywy organizm, każdy jego element ma pewną funckcję (np. korzeń gromadzi wodę i pompuję ją do łodyżek; liście zbierają promienie słoneczne). Można funckcje te wyjaśnić dzieciom przedstawiając im przykłady zachowania się roślin w różnych warunkach. Przykładowo: bez wody roślina umiera, korzeń pompuje wodę – im mniejszy tym wolniej roślina będzie rosła, bez słońca rośliny są blade, rośliny ustawiają swoje radary – listki na pobieranie prominie słonecznych. Poniżej przedstawiam listę roślin, ktore warto przedstawić dzieciom. Jednak ze względu na różnorodność gatunkową roślin przedstawię tylko wybrane, z którymi dzieci mają najczęstszy kontakt.


Warzywa, kwiaty i zioła. Czynności pielęgnacyjne dotyczące roślin dzieci szczególnie mogą wykonywać na warzywach (patrz kalendarz ogrodnika). Ich uprawa obejmuje: przygotowanie roli, nawożenie, przygotowanie nasion do siewu, sadzenie lub siew, pielęgnowanie roślin, zbiór, omłot, czyszczenie i ich przechowywanie. Poniżej przedstawiam spis przykładowych roślin, z którymi warto zapoznać dzieci (wiele z nich można posadzić w sali przedszkolnej, a później przesadzić do ogrodu przedszkolnego). Oprócz uprawy roślin, dobrze jest uczyć dzieci znajomości choćby niektórych roślin z pobliskiej łąki (proszę nie zapomnieć uczyć dzieci wiązać wianki ze stokrotek czy powoju).

Kontakt z kwiatami i ziołami dziecko może nabyć podczas wizyt w ogrodzie, na łące, w lesie. W przedłużeniu tych aktywności posłużyć może założenie kącika przyrodniczego (przykładowa lista roślin do uprawy), w którym za pomocą różnych form można gromadzić poznane rośliny – zielnik (kolekcjoner roślin). Podczas takich aktywności bardzo przydatne jest zbudowanie prostej prasy do roślin. Istotne jest jednak bezpieczeństwo w kontakcie z niebezpiecznymi roślinami (patrz: trujące rośliny).

Uwaga!

  • nie należy sadzić na terenie przedszkola ani trzymać w salach w których przebywają długotrwale dzieci roślin, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia (tj. oleander – cała roślina jest trująca),
  • nie należy sadzić na terenie przedszkola ani trzymać w salach przedszkolnych roślin dających o intensywnych zapach (tj. konwalii).

Zagadnienia ogólne:


Drzewa. Oprócz roślin, które możemy zademonstrować w sali przedszkolnej i ogrodzie istnieje cała gałąź drzew, które również nie powinno się omijać. Drzewa poznawać można w lesie, parku, na skwerze, w miejskich alejach, w ogrodach pałacowych, szkółkach leśnych i centrach ogrodniczych.

Zagadnienia ogólne:


Sprawdź siebie i wykonaj test przyrodoznawczy.