Dziecko konstruktorem

Dziecko konstruktorem (okładka)

Dane bibliograficzne:

Jelinek J.A., Dziecko konstruktorem. Rozwijanie zadatków uzdolnień technicznych u dzieci przedszkolnych i uczniów klasach I-III, Wydawnictwo CEBP, Kraków, 2018.

Krótki opis:

Książka poświęcona jest wprowadzaniu dzieci w świat techniki, obszarowi edukacji, który obecnie jest szczególnie ważny ze względu na duże zapotrzebowanie na osoby wykształcone technicznie. Książka zawiera opis autorskiej koncepcji wychowania technicznego dzieci na poziomie przedszkola i klas I-III. Obejmuje pedagogiczne i psychologiczne reguły postępowania w wprowadzaniu dzieci w świat urządzeń technicznych, opisy zajęć i aktywności dzieci, które pozwalają w skuteczny sposób rozwijać naturalne zainteresowania techniczne dzieci i rozwijać u nich uzdolnienia w tym kierunku.

Dzieci poznają urządzenia oparte na maszynach prostych i zelektryfikowanych. Uporządkowane aktywności pozwalają wyjaśnić sposób działania skomplikowanych współczesnych urządzeń (takich jak wentylator, odkurzacz, kosiarka, kolej linowa, taśmociąg przemysłowy oraz windę). Poprzez zbudowanie tych urządzeń przez dzieci i dorosłych dochodzą one do zrozumienia sposobu działania ponad 120 prostych do wykonania urządzeń. Wszystkie zaprezentowane modele wykonują pracę naśladując prawdziwe urządzenia a ich wykonanie wymaga od dzieci rozwiązania prostych problemów. W dodatku do wykonania opisanych urządzeń potrzebne są łatwo dostępne i tanie przedmioty.

Ponieważ zbudowane urządzenia mogą pełnić rolę zabawki, książkę tę polecam nie tylko nauczycielom wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielom świetlicy czy opiekunom wakacyjnym, ale przede wszystkim rodzicom, którzy każdego dnia mają więcej okazji do rozwijania myślenia technicznego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, majsterkowanie i budowanie wiedzy technicznej dzieci.

Spis treści

Wstęp

Część pierwsza: Ważniejsze reguły wychowania technicznego dzieci

1. Dziecko w świecie techniki

1.1. Jak dzieci uczą się poznawać zachowanie przedmiotów i urządzeń

1.2. Krytycznie o wychowaniu technicznym w przedszkolu i szkole

1.3. Zadatki uzdolnień technicznych u dzieci

1.4. „Efekt domina” w rozwijaniu uzdolnień technicznych

2. Wprowadzanie dzieci w świat techniki – garść teorii i opisy zajęć

2.1. Dlaczego zapoznawanie dzieci z urządzeniami należy rozpocząć od maszyn prostych?

2.2. Jak zmienić maszyny proste, aby stały się bardziej produktywne?

2.3. Urządzenia elektryczne, które każde dziecko powinno znać

Część druga: Przybliżanie dzieciom logiki konstruowania domów oraz organizowania transportu

3. Dzieci poznają współczesny dom, konstruując go krok po kroku

3.1. Budowanie szałasów i modeli domów

3.2. Elektryczność w domu. Zakładanie instalacji elektrycznej

3.3. Wodociąg i kanalizacja. Jak doprowadza i odprowadza się wodę

3.4. Dlaczego ozdabianie jest ostatnią fazą budowy domu?

3.5. Projektowanie i wykonanie modelu ogrodu przydomowego

4. Dzieci poznają środki transportu oraz tworzą modele infrastruktury komunikacyjnej na lądzie, na wodzie i w powietrzu

4.1. Drogi dojazdowe, ulice i miejska zabudowa

4.2. Mosty, tunele i kolejki górskie

4.3. Pojazdy lądowe: od taczki do samochodu ciężarowego

4.4. Transport wodny. Dlaczego statki nie toną i jak się poruszają

4.5. Porty i szlaki wodne

4.6. Transport powietrzny: balon, spadochron i samolot

5. Krótko o zapewnieniu dzieciom bezpiecznych warunków pracy

6. Indeks rzeczy

7. Indeks osób

8. Bibliografia

Więcej na temat książki? Przejdź na stronę Wydawnictwa Centrum Edukacji Bliżej Przedszkola.


Krótko o powstawaniu książki (fotoksiążka)

Pierwsze próby z moimi dziećmi – Marcinem i Łucją.

Rozkładamy na części pralkę

Budujemy dom zelektryfikowany

Sprawdzanie realności zrealizowania zajęć podczas zajęć w przedszkolu (zdjęcia pochodzą ze strony Słonecznego Przedszkola nr 5 w Żyrardowie).

Dzwon nurkowy

Camera obscura

Winda elektryczna

Przygotowanie książki – oprócz długich prac na tekstem książki, wykonanie zdjęć.

wykonywanie zdjęć

A dziś cieszę się książką. Wszystkim czytelnikom życzę wielu radości z realizowanych zajęć.