Kadr z filmu edukacyjnego w ramach projektu Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną i techniczną w przedszkolu

Film realizowany przy współpracy TNA-APS