Publikacje

Platformy z danymi publikacyjnymi:

2024

Jelinek J.A. (2022), Rozwiązywanie problemu technicznego przez uczniów 8-letnich. Ustalenie wadliwego elementu w obwodzie zamkniętym. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 2(78), s. …
DOI: 10.24131/3247.220206

Jelinek J.A. (2024), Tworzenie przez dzieci 4-, 5- i 6-letnie konstrukcji z uwzględnieniem warunków dla danej budowli, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 5, s. 24-36.
DOI:10.5604/01.3001.0054.5655

Jelinek J.A. (2024), Wspieranie rozwoju wyobraźni dzieci poprzez gry, on-line, portal internetowy muma.edu.pl

2023

Jelinek J.A. (2023), Rozwój pojęcia kształtu Ziemi u Polskich uczniów w wieku od 10 do 15 lat. Forum pedagogiczne, 2(13), s. 193-206.
DOI: http://doi.org/10.21697/fp.2023.2.14
Zanimizowane dane badawcze na Figshare: DOI: http://doi.org/10.6084/m9.figshare.17213522

Jelinek J.A. (2023), Ponowne odkrywanie przez dzieci 8-letnie zjawiska camera obscura. Humanitas. Pedagogika i Psychologia, 2, s. 97-108.
DOI: http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0053.7609

Jelinek J.A. (2023), Przyroda nieożywiona: woda, klimat i pogoda, [w:] Anna Mikler-Chwastek, Adamina Korwin-Szymanowska, Jan A. Jelinek (red.), Zielona edukacja i zrównoważony rozwój w nauczaniu początkowym w praktyce szkolnej, Wyd. APS, Warszawa (e-book). ISBN: 978-83-67721-12-7; ISSN: 978-83-67721-11-0 (s. 10 – 47).
Otwarty dostęp, on-line: http://www.aps.edu.pl/media/wl4h4t11/plecak_2-150.pdf

Jelinek, J.A. (2023). Odtwarzanie wzorów konstrukcyjnych przez dzieci 4-, 5- i 6-letnie 70 lat temu i dzisiaj. Porównanie wyników badań. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 42(2), 77–91.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2023.42.2.77-91

Jelinek J.A. (2023), Wykorzystanie wiedzy osobistej uczniów 8-letnich w twórczym rozwiązywaniu zadań technicznych, Problemy opiekuńczo-wychowawcze 619 (4), s. 51-60.

Jelinek J.A. (2023), Gry strategiczne w bibliotece, Biblioteka w Szkole, 2, s. 12-17 (link do strony)

Jelinek J.A. (2023), Gry strategiczne w świetlicy, Świetlica w Szkole, 1, s. 4-9 (link do strony)

2022

Jelinek J.A. (2022), Dziecięca meteorologia. Ewolucja sposobu oceniania stanu pogody u dzieci 6- i 9-letnich, Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika, 2(44)/2022, s. 199-217.

Jelinek J.A. (2022), Dziecięca geologia. Rozumienie przez dzieci 6, 7 i 8-letnie zjawiska wybuchu wulkanu, powstawania gór i zalegania śniegu na szczytach, Humanitas. Pedagogika i Psychologia, 2(65), s. 87-100.

Jelinek J.A. (2022), The ability of children aged 6 and 9 years, respectively, to detect errors in a narrative based on incorrect information about evaporation in the water cycle (Rozpoznawanie nieprawidłowości w narracji opartej na błędnych przesłankach dotyczących zjawiska parowania w procesie obiegu wody przez dzieci 6- i 9-letnie). Pedagogical Forum (Forum Pedagogiczne), 13(2), s. 355–365.

Jelinek J.A. (2022), Childrens geology. 6, 7 and 8 year-old childrens understanding of the phenomena of volcanic explosion, mountains formation and accumulation of snow on mountain peaks (Dziecięca geologia. Rozumienie przez dzieci 6, 7 i 8-letnie zjawiska wybuchu wulkanu, powstawania gór i zalegania śniegu na szczytach), Humanitas. Pedagogika i Psychologia, 2(65), s. 87-100. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.3197 (40 pkt).

Jelinek J.A. (2022), Drogi i bezdroża kształtowania wiedzy astronomicznej u dzieci od czasów Jana Amosa Komeńskiego do czasów dzisiejszych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper

Jelinek J.A. (2022), Exploring the Phenomenon of the Additive Colour Process While Using a Computer Programme by 7–8-Year-Old Students, Education Sciences, 12, 740. https://doi.org/10.3390/educsci12110 740 (specjalny numer Learning and Teaching Optics wydawnictwa MPDI)

Jelinek J.A. (2022), Dlaczego edukacja astronomiczna dzieci jest mało skuteczna, w: Doskonalenie dydaktyki szkolnej i akademickiej, red. Marcin M. Chrzanowski, Ilona Żeber-Dzikowska, Jarosław Chmielewski, Wydawnictwo Instytutu Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB). Warszawa, s. 155 – 169.

Jelinek J.A. (2022), Dziecięca Meteorologia. Rozumienie przez dzieci zjawisk pogodowych w różnych częściach świata, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, vol. 17, nr 1(64), s. 25–38.
DOI: 10.35765/eetp.2022.1764.02

2021

Jelinek J.A., Wrótniak J. (2021), Domowa edukacja techniczna w opinii przyszłych nauczycieli, w: Krystyna Chałas, Marta Buk-Cegiełka (red.), Funkcjonowanie szkoły i jej podmiotów wobec wyzwań cywilizacyjnych – teoria, badania, projektowanie zmian. Tom 1. Wyd. Polihymnia, Lublin, s. 145-160. ISBN 978-83-7847-756-3
PREPRINT

Jelinek J.A., (2021), Rozumienie przez dzieci 6, 7 i 8-letnich występowania wód gruntowych, Problemy wczesnej edukacji, 1(52)/, s. 50-63. DOI 10.26881/pwe.2021.52.04
Alternatywny link do artykułu

Jelinek J.A. (2021) Children’s Astronomy. Development of the Shape of the Earth Concept in Polish Children between 5 and 10 Years of Age, Education Science, 11 (2), 75. DOI: https://doi.org/10.3390/educsci11020075
Alternatywny link do artykułu

2020

Jelinek J.A. (2020), Oddziaływanie mediów na rozwój poznawczy dziecka. W: Natalia Bednarska (red.), Dziecko – media – rozwój. O konsekwencji obecności mediów w życiu dziecka, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s. 63-96.
Link do e-booka (całość)

Dziecięca astronomia

Jelinek J. A. (2020), Dziecięca astronomia. Intuicje i zarysy pojęć astronomicznych: mity, wyniki badań i wnioski pedagogiczne. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. ISBN 978-83-66010-50-5.
Link do księgarni-dystrybutora (SHOP)
Link do e-booka (IBUK)

2019

Jelinek J.A.. (2019), Children’s Astronomy. Shape of the earth, location of people on earth and the day/night cycle according to polish children between 5 and 8 years of age, Review of Science, Mathematics and ICT Education, 2(13). DOI: https://doi.org/10.26220/rev.3345
TUTAJ ZNAJDUJE SIĘ KOPIA ARTYKUŁU

Jelinek J.A.. (2019), Dziecięca geologia. Modele mentalne budowy wewnętrznej Ziemi dzieci 6, 7 i 8-letnich, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 1(70), s. 42-55. DOI: 10.24131/3724.190204
Test Reprezentacji Budowy wewnętrznej Ziemi (ReBuZ)
Alternatywny link do artykułu

Jelinek J.A. (2019), Edukacja techniczna małych dzieci, Edukacja-Technika-Informatyka, 2(28), s. 110-115. DOI: 10.15584/eti.2019.2.15

Jelinek J.A. (2019), Zabawy i gry rozwijające umysły sześciolatków. Metodyka wdrażania dzieci w układanie gier oraz ich rozgrywanie, Bliżej przedszkola, 7-8.214-215, s. 42-51.

Jelinek J.A. (2019), The effectiveness of peer tutoring in the field of teaching basic astronomical concept among older preschoolers and young pupils. A quantitative analysis. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Pedagogika, 19, s. 147-158. DOI:10.5604/01.3001.0013.2214
>> Surowe wyniki badań testu EARTH2
>> Preprint artykułu W JĘZYKU POLSKIM

Jelinek J.A. (2019), Dziecięca astronomia. Jak starsze przedszkolaki i młodsi uczniowie wyjaśniają kształt Ziemi i jej miejsce w kosmosie (wykład inauguracyjny), Leszczyński Notatnik Akademicki 65(18), s. 14-16.

Jelinek J.A. (2019), Mała astronomia. Wyobrażenia Układu Słonecznego u dzieci 5-letnich, Horyzonty dziecięcych znaczeń. Granice – rozpoznania – perspektywy, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 93-108.  

2018

Jelinek J.A. (2018), Dziecięca astronomia. Dominujące modele umysłowe kształtu Ziemi, lokalizacji ludzi na Ziemi i zjawiska dnia i nocy u dzieci od 5 do 10 roku życia, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 3, s. 22-29.

Jelinek J.A. (2018), Elementy edukacji astronomicznej z uwzględnieniem zjawisk pogodowych w kształceniu sześciolatków (wkładka), Bliżej Przedszkola, nr 7-8.202-203, s. 197-202.

Jelinek J.A. (2018), Wychowanie techniczne w przedszkolu: podstawy i treści kształcenia i opisy zajęć z dziećmi (wkładka), Bliżej Przedszkola, nr 6.201, s. 185-190.

Jelinek J.A. (2018), Edukacja przyrodnicza sześciolatków. Możliwości i ograniczenia poznawcze dzieci odnośnie poznawania przyrody, treści kształcenia oraz propozycje zajęć z wychowania przyrodniczego (wkładka), Bliżej Przedszkola, nr 6.201, s. 191-196.

Jelinek J.A. (2018), Edukacyjne programy komputerowe. Wyniki badań, interpretacje, wnioski, w: Edukacja i człowiek w czasach technologii. Szanse, nadzieje i zagrożenia, red. W. Ratajek, Wrocław: Wydawnictwo Humanistyczne ViaFerrata, s. 155-165.

Dziecko konstruktorem (2018)

Jelinek J.A. (2018), Dziecko konstruktorem. Rozwijanie zadatków uzdolnień technicznych u dzieci przedszkolnych i uczniów klasach I-III, Kraków, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola.

2017

Jelinek J.A., Poznawanie zjawisk fizycznych na ekranie komputera przez uczniów II klasy szkoły podstawowej. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 4/2017, s. 54-60.

Jelinek J.A., Wprowadzenie do elektryczności w szkole, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 3/2017, s. 61-68.

Jelinek J.A. (2017), Dziecięca astronomia. Rozumienie dziecięcych wyjaśnień jako punkt wyjścia do organizowania dydaktyki. W: Kategorie (nie)obecne w edukacji, red. Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majeranek, Kraków: Impuls, s. 153-176.

Jelinek J.A., Grzechy edukacji przyrodniczej w przedszkolu i w klasach I-III, w: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 2016/1, s. 45-52. Elektroniczny, bezpłatny dostęp do artykułu.

Realizacja 5 nagrań filmów edukacyjnych przygotowanych w ramach współpracy z Wydawnictwem RM w celach marketingowych. Strona projektu: https://www.facebook.com/ksiazkanikiitesla/. Przykładowy kadr z filmu:

promocja książki
Kadr z filmu. Temat: konstruowanie modeli urządzeń.

Jelinek J.A., Dzieci bliżej ognia, Przegląd pożarniczy 3/2017, s. 42-45 (artykuł dostępny na stronie czasopisma).

Jelinek J.A., Jak dzieci myślą, Przegląd pożarniczy 2/2017, s. 21-23 (artykuł dostępny także na stronie czasopisma).

Realizacja 10 nagrań szkoleniowo-edukacyjnych przygotowanych w ramach partnerstwa APS i TNA udostępnionych w formie kursu e-learningowego. W tym: 5 filmów prowadzonych w formie wykładów i 5 w formie zajęć z dziećmi. Strona projektu: http://przedszkola-aps.edu.pl/ . W ramach kursu zgłosiło się ponad 250 placówek i ok. 2500 nauczycieli. Oto przykładowy kadr z filmu:

Kadr z nagrania: „Edukacja techniczna dzieci”. w filmach edukacyjnych

Jelinek J.A., Czy i jak rozmawiać z dziećmi o smogu i nie tylko, ORE (materiały – tekst, prezentacja do pracy z dziećmi oraz aktywności dostosowane do gotowego scenariusza na temat ognia – dostępne dla uczestników szkolenia „Bezpieczeństwo+” (edycja 2).

2016

Jelinek J.A., Badanie skuteczności programu komputerowego do nauki czytania, w: Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka, red. E. Płóciennik, D. Radzikowskiej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 75-83.

Jelinek J.A., Strategies of solving tasks while using the multimedia computer program by 7-year-old students, w: International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies (IJPINT), 3/2016 (2), s. 38-46.

Jelinek J.A., Skuteczność edukacyjna multimedialnych programów do nauki czytania, w: Dobre praktyki w edukacji w kontekście integralnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, B. Muchacka, M. Such-Pyrgiel, D. Łażewskiej (red.), Józefów: Wydawnictwo WSGE, 2016, s. 149-170.

Jelinek J.A., Budowanie ustrukturalizowanej wiedzy technicznej u dzieci przedszkolnych i szkolnych, w: Małe dziecko – dużo pomysłów. Wybrane obszary wspomagania rozwoju dziecka, red. R. Piotrowicz, M. Walkiewicz-Krutak, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2016, s. 271-293.

Jelinek J.A., Theories explaining astronomical phenomena at children and adults, w: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 2016/1, s. 41-48 (wydanie anglojęzyczne).

Jelinek J.A., Teorie wyjaśniające zjawiska astronomiczne u dzieci i dorosłych, w: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 2016/1, s. 45-52.

Jelinek J.A., Konstruowanie reprezentacji astronomicznych u dzieci. Wnioski dla praktyki pedagogicznej, w: Ruch Pedagogiczny 1/2016, s. 73-81.

Jelinek J.A., Skuteczność edukacyjna multimedialnych programów do nauki czytania. w: Dobre praktyki w edukacji w kontekście integralnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, Józefów: Wydawnictwo WSGE, 2016, s. 149-170.

Jelinek J.A., Zabawy konstrukcyjne i ich wpływ na rozwój psychoruchowy dzieci, w: Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym, Aneta Jegier (red.), Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2016, s. 53-64.

Jelinek J.A., Czy i jak rozmawiać z dziećmi o zagrożeniach związanych użytkowaniem urządzeń elektrycznych i nie tylko, ORE (materiały dostępne dla uczestników szkolenia „Bezpieczeństwo+”, edycja 1).

Jelinek J.A., Spotkanie z pająkami, w: Świetlica w Szkole, 6/2016, s. 18-19.

Jelinek J.A., Spotkanie ze ślimakami, w: Świetlica w Szkole, 6/2016, s. 24-25.

Jelinek J.A., Kącik pogody a kształtowanie postawy badacza, Świetlica w Szkole, 5/2016, s. 8-9.

Jelinek J.A., Kowal bezskrzydły – towarzyski pluskwiak, Świetlica w Szkole, 5/2016, s. 10-11.

Jelinek J.A., Zegarek, czyli krótko o historii czasu, Bliżej przedszkola, 7-8/2016 (178-179), s. 92-93.

Jelinek J.A., Historia urządzeń do badania głębin morskich, Bliżej przedszkola, 5/2016 (176), s. 76-77.

Jelinek J.A., Co pływa a co tonie, Bliżej przedszkola, 4/2016 (174), s. 72-73.

Jelinek J.A., Historia odpowiedzialnego spadania, Bliżej przedszkola,3/2016 (173), s. 76-77.

Jelinek J.A., Balonowa przygoda, Bliżej przedszkola, 2/2016 (172), s. 74-75.

Jelinek J.A., Rurki – co to za instrument?, Bliżej przedszkola, 1/2016 (172), s. 68-69.

2015

Jelinek J.A., Rozwiązywanie zadań arytmetycznych przez uczniów klasy pierwszej podczas korzystania z programów multimedialnych, w: Edukacja Wychowanie Resocjalizacja, Rocznik Pedagogiczny, Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej, 3/2015, s. 125-135.

Jelinek J.A., Korzystanie z multimedialnego programu do nauki matematyki przez ucznia zdolnego i (tzw.) ucznia słabego.W: Wielowymiarowość współczesnej edukacji dziecka, J.Juszczyk-Rygałło (red.), Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2015, s. 219-231.

Jelinek J.A., Czy i jak rozmawiać z dziećmi o zagrożeniach związanych z użytkowaniem urządzeń elektrycznych i nie tylko?. Tekst ukazał się w formie materiałów pokonferencyjnych w dniu 1-3 grudnia 2015 podczas Szkolenia organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach programu Ognik w Sulejówku.

Jelinek J.A., Zabawa czy nauka matematyki przy komputerze. Wyniki badań, w: Trosce o edukację dziecka, K. Bocheńska-Włostowska (red.), Warszawa, Wydawnictwo B&G, 2015, s. 135-150.

Jelinek J.A., Program komputerowy jako nauczyciel wspomagający naukę czytania. Wyniki badań, w: Ruch pedagogiczny, 2/2015, s. 75-88.

Jelinek J.A., Wystąpienie na temat Czy warto tracić czas na doświadczenia z uczniami?. Wystąpienie rejestrowane i opublikowane w formie e-konferencji na stronie Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Zajęcia na temat urządzeń technicznych z udziałem uczniów (tworzenie modelu wentylatora). Poniżej przykładowy kadr z nagrania.

Kadr z nagrania: „Czy warto tracić czas na doświadczenia z uczniami?’

Jelinek J.A., Wentylator, Bliżej przedszkola, 2/2015 (161), s. 52-54)

Jelinek J.A., Aparat, Bliżej przedszkola, 3/2015 (162), s. 58-60.

Jelinek J.A., Pralka, Bliżej przedszkola, 4/2015 (163), s. 56-58.

Jelinek J.A., Telefon, Bliżej przedszkola, 5/2015 (164), s. 70-71.

Jelinek J.A., Winda, Bliżej przedszkola, 6/2015 (165), s. 66-67.

Jelinek J.A., Dziecięca astronomia. Jak dzieci rozumieją swoje miejsce na Ziemi, kształt Ziemi i jej miejsce w przestrzeni kosmicznej, Bliżej Przedszkola, 7-8/2016 (166-167), s. 78-82.

Jelinek J.A., Kolejka górska, Bliżej przedszkola,9/2015 (168), s. 26-27.

Jelinek J.A., Dźwig, wędka i wciągarka – jeden model, trzy urządzenia, Bliżej przedszkola, 10/2015 (169), s. 74-75.

Jelinek J.A., Pali się, pali się! Ogień, czyli zapomniany żywioł, Bliżej przedszkola, 11/2015 (170), s. 34-35.

Jelinek J.A., Proca, kusza, katapulta – zabawki zabronione w przedszkolu?, Bliżej przedszkola, 12/2015 (171), s. 27-28.

Jelinek J.A., (scenariusze) Kraina Przedszkolaka. Przewodnik metodyczny kraina odkrywców. Roczne przygotowanie przedszkolne, Kielce, MAC Edukacja, 2015.

2014

Jelinek J.A., Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne i budzenie zainteresowań technicznych, w: Obszary wychowania przedszkolnego – najnowsze ustalenia teoretyczne i praktyczne, A. Mikler-Chwastek ( red.), Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2014. s. 183-201.

Jelinek J.A., Kąciki przyrodnicze w warszawskich przedszkolach. Oczami studentów kierunków wychowanie przedszkolne, w: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 4/2014 (53), s. 49-55.

Jelinek J.A., Jakość nauczania przyrody. Wiedza przyrodnicza studentów jako wyznacznik jakości kształcenia w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej, w: Forum Akademickim, 12/2014, s. 54-56.

Jelinek J.A., Rozwiązywanie zadań arytmetycznych przez uczniów klasy pierwszej podczas korzystania z programów multimedialnych, w: Edukacja, Wychowanie, Resocjalizacja, Bielsku-Białej: Kolegium Nauczycielskie, 2014 (rocznik).

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Jelinek J.A., Pakiet zabawek edukacyjnych dla starszych przedszkolaków do ćwiczeń i zabaw w domu i w przedszkolu materiały do książki Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychować i kształcić w przedszkolu i w domu. Kraków: Wydawnictwo CEBP, 2014.

Jelinek J.A., Edukacja przyrodnicza starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu, w: Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychować i kształcić w przedszkolu i w domu, red. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Kraków: Wydawnictwo CEBP, 2014, s. 276-305.

Jelinek J.A., Edukacja techniczna starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu, w: Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychować i kształcić w przedszkolu i w domu, red. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Kraków: Wydawnictwo CEBP, 2014, s. 257-275.

Jelinek J.A., Eksperyment jako narzędzie edukacji ekologicznej – procesy uczenia się w trakcie eksperymentu. Materiały z konferencji pt. „Współczesne wyzwania edukacji ekologicznej w Polsce” organizowanej przez Ośrodek Działań Ekologicznych („Źródła”) . Materiały dostępne są na stronie portalu Ekozorientowani.

Jelinek J.A., Communication student with educational multimedia programs to learn mathematics, w: Communication in the mathematical classroom, red. M. Pytlak, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014, s. 80-89.

Jelinek J.A., Uczenie się matematyki przez dzieci podczas korzystania z multimedialnych programów komputerowych, w: Children in the postmodern world. Culture – Media – Social Inequality, H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, A. Basińska (red.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 121-136.

Roszyńska E., Jelinek J.A., Dziecko i technika. Rozumowanie dzieci na temat zjawiska elektryczności, w: Children in the postmodern world. Culture – Media – Social Inequality, red. H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, A. Basińska, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 33 – 48.

Jelinek J.A., Budujemy dom, Bliżej przedszkola, 9/2014 (156), s. 42-44.

Jelinek J.A., Elektryfikacja, Bliżej przedszkola, 10/2014 (157), s. 50-51.

Jelinek J.A., Wodociągi i kanalizacja, Bliżej przedszkola, 11/2014 (158), s. 50-53.

Jelinek J.A., Umeblowanie, Bliżej przedszkola, 12/2014 (159), s. 54-55.

Jelinek J.A., Ogród wokół domu, Bliżej przedszkola, 1/2015 (160), s. 48-50.

Jelinek J.A., Budowanie domów, Wychowanie w przedszkolu, 7/2014, s. 38-39.

Jelinek J.A., Kolorowy świat, Wychowanie w przedszkolu, 8/2014, s. 52-54.

2013

Jelinek J.A., The effectiveness of educational multimedia programs in teaching mathematics to first grade primary school students, w: Didactica mathematicae tom 35, red. Ewa Swoboda, s. 117-135.

Jelinek J.A., Uczenie się matematyki w kl. I (na podstawie badań o wykorzystaniu programu „Klik uczy liczyć w Zielonej Szkole”), w: Nowa Szkoła, 717/2013.

Jelinek J.A., Uczenie się matematyki przez uczniów klasy pierwszej podczas korzystania z programów multimedialnych, w: Ruch pedagogiczny 3/2013, s. 181-194.

Jelinek J.A., Mali odkrywcy. Fotografia, Wychowanie w przedszkolu, 7/2013 (719), s. 40-41.

Jelinek J.A., Skąd się wzięła woda w naszym kranie, Wychowanie w przedszkolu, 8/2013 (720), s. 54-55.

2012

Jelinek J.A., Jak dzieci uczą się matematyki korzystając z multimedialnych programów edukacyjnych?, w: Edukacja małego dziecka. Tom 6, E. Ogrodzkiej-Mazur, U. Szuścik i A. Wąsiński (red. ), Cieszyn – Bielsko-Biała – Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012.

Jelinek J.A., Edukacja medialna małego dziecka – (bez)błędnie realizowana konieczność, w: Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej, M. Kotarba-Kańczugowska (red.), Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2012, s. 107-127.

Jelinek J.A., Eksperymentowanie. Dziecięce badanie rzeczywistości, w: Wychowanie w Przedszkolu 8/2012, s. 22-26.

2010

Roszyńska E., Jelinek J.A., Piknik naukowy, w: Wychowanie w Przedszkolu 10/2010. Materiał dostępny na stronie wydawnictwa.

2009

Jelinek J.A., Jak radzić sobie z kłamstwem małych dzieci?, w: Moje dziecko w przedszkolu. Księga pytań i odpowiedzi. Poradnik dla rodziców, A. Jegier ( red.), Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2009; s. 144-161.

Jelinek J.A., The meaning of colour in flat linear construction arranged by 6 years old children, w: Child and Mathematics, E. Swoboda i J. Guncaga (red.), Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, s. 42-52.

Jelinek J.A., Znaczenie koloru w układanych przez dzieci 6-letnie płaskich konstrukcjach linearnych, w: Dziecko i matematyka, E. Swoboda i J. Guncaga (red.), Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, s. 58-68.