Polecane publikacje

Artykuły anglojęzyczne poświęcone teoriom dziecięcym (zdecydowana większość z nich jest możliwa do przeczytania w całości, lub nawet ściągnięcia z internetu w formie pdf):

 • Carey S., Cognitive Science and Science Education, America Psychologist 41/1986 (10), s. 1123-1130.
 • Carey S., Conceptual Differences Between Children and Adults, Mind&Language 3/2007 (3), s. 167-181.
 • diSessa A., Toward an epistemology of physics, Cognition and Instruction, 10/1993, s. 105–225.
 • Gopnik A., Wellman H.M.. Why the child`s theory of mind really is a Theory, Mind&Language, 7/1992, s. 145-171.
 • Kampeza M., Konstantinos R., Transforming the representations of preschool-age children regarding geophysical entities and physical geography, Review of Science, Mathematics and Ict Education 3/2009 (1), s. 141-158.
 • McCloskey M. (1983), Naive Theories of Motion, (w:) Gentner, A. Stevens (red.) Mental Models, New York, Psychology Press.
 • Minsky M. (1977), Frame-system theory, (w:) P.N. Johnson-Laird, P.C. Wason (red.) Thinking: readings in cognitive science, Cambridge MA, Cambridge University Press.
 • Nobes G., Martin A., Panagiotaki G., The development of scientific knowledge of the Earth, British Journal of Developmental Psychology 23/2005, s. 47-64.
 • Nobes G., Moore D., Martin A., Clifford B., Butterworth G., Panagiotaki G., Siegal M., Children`s understanding of the earth in a multicultural community: mental models or fragments of knowledge? Blackwell Science, Ltd. Developmental Science 6/2003 (1), s. 72–85.
 • Özsoy S.: Is the Earht Flat or Round? Primary School Children`s Understanding of Planet Earth: The Case of Turkish Children, International Electronic Journal of Elementary Education, 4/2012, s. 407-415.
 • Panagiotaki G., Nobes G., Banerjee R., Children’s representations of the earth: A methodological comparison, British Journal of Developmental Psychology 24/2006, s. 353-372.
 • Samarapungavan A., Vosniadou S., Brewer W., Mental Models of the Earth, Sun, and Moon: Indian Children’s Cosmologies, Cognitive Development 11/1996, s. 491-521.
 • Straatemeier M., van der Maas H., Jansen B., Children’s knowledge of the earth: A new methodological and statistical approach, Journal Experimental Child Psychology, 100/2008, s. 276–296.
 • Vaiopoulou J., Papageorgiou G., Primary students’ conceptions of the Earth: Re-examining a fundamental research hypothesis on mental models, Preschool & Primary Education, 6/2018, s. 23-34.
 • Vosniadou S., Brewer W., Mental Models of the Earth: A Study of Conceptual Change in Childhood, Cognitive Psychology, 24/1992, s. 535-585.
 • Vosniadou S., Brewer W., Mental Models of the Day/Night Cycle, Cognitive Science 18/1994, s. 123-183.

Publikacje zwarte związane z poznawaniem i nauką:

 • Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, Warszawa: PWN, 1969.
 • Popper K., Logika odkrycia naukowego, Warszawa: PWN, 1977.
 • Wygotski L.S., Wybrane prace psychologiczne, Warszawa: PWN, 1971
 • Gopnik A., Dziecko filozofem, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.
 • Markowska A, Lechowicz M, Grajowski W, Chrzanowski M, Spalik K, Borgensztajn J, Ostrowska E, Musialik M, Błędne przekonania w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa”, 4/2014, s. 56-66.
 • Putko A., Dziecięca `teoria umysłu` w fazie jawnej i utajnionej a funkcje wykonawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2008. H. Borowiec, Dziecięce teorie umysłu, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 28/2010, z. 1., s. 7-15.
 • Such J., Wstęp do metodologii ogólnej nauk, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1973.

Książki przedstawiające teorię dotyczącą wychowania fizycznego, przyrodniczego i technicznego w przedszkolu:

 • Al-Khamisy D., 1996, Rozwijanie pojęć przyrody nieożywionej u dzieci 6-letnich, Warzsawal, Wydawnictwo Akademickie „Żak”
 • Arnt M., 1988, Przyroda przeżywana i obserwowana z dziećmi przedszkolnymi, Warszawa, WSiP
 • Attenborought, 1996, Prywatne życie roślin, Warszawa, Świat Książki
 • Borzyszkowska-Czechowska L., 1996, Edukacja ekologiczne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Projekty zajęć, Słupsk, ODN
 • Burni D., 1993, Poznajemy przyrodę, Poznań, Atena
 • Daszewska W., Malinowska A. 1951, Zajęcia przyrodnicze w przedszkolu, Warszawa Nasza Księgarnia
 • Dąbrowski A., 1982, Vademecum nauczyciela techniki, Warszawa, WSiP
 • De Montimorillon, 1992, Tajemnice przyrody, ich poznanie dzień po dniu, Warszawa, BGW
 • Dejko J. 1996, Środowisko dalekie i bliskie (przewodnik metodyczny), Warszawa WSiP
 • Dobrowolska A. 1980, Terminy i pojęcia w programach i podręcznikach. Środowisko społeczno-przyrodnicze, Warszawa, IPS MEN
 • Edukacja ekologiczna w praktyce szkolnej, E. Joniec (red.), 1995, Rzeszów, WOM
 • Edukacja ekologiczna w przedszkolu, 1995, Płock, WOM
 • Ekologia w przedszkolu. Propozycje rozwiązań metodycznych, T. Barska, 1994, Legenda, WODN
 • Elbanowska S., 1983, Przyroda nieożywiona w wychowaniu przedszkolnym, Warszawa, WSiP
 • Filipiuk T., Struktura dydaktyczna przedmiotu nauczania środowisko społeczno-przyrodnicze, Koszalin, IKN ODN
 • Frątczak E. i J., 1993, Edukacja ekologiczna uczniów klas I-III, Warszawa, WSiP
 • Frątczak E. i J., 1977, Ogród przedszkolny, Warszawa: WSiP
 • Frątczak E. i J., 1991, Kącik przyrody w wychowaniu przedszkolnym, Warszawa: WSiP
 • Furmanek W., 1992, Nauczanie techniki w klasach początkowych, Rzeszów, WSP
 • Gębura G., Subieta R., 1975, Metodyka eksperymentu fizycznego, Warszawa, PWN
 • Grosse E., 1976, Z biologią za pan brat (eksperymenty biologiczne), Warszawa, Iskry
 • Hann J., 1993, Poznajemy naukę (przewodnik małego badacza), Poznań, Oficyna Wydawnicza Atena
 • Helm H.J., Katz L.G., 2003, Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, Warszawa, CODN
 • Hemmerling W., 1987, Twórcza aktywność w poznawaniu środowiska społeczno-przyrodniczego w klasach początkowych, Poznań
 • Hemmerling W., Styczyńska M., 1987, Elementy sozologii i ochrony środowiska w edukacji wczesnoszkolnej. Kalisz, Wydawnictwo ODN
 • Jak samodzielnie poznawać przyrodę, Stawicki W. (red.), 1975, Warszawa, WSiP
 • Janowicka M., 1982, Wzbogacanie doświadczeń uczniów klas początkowych ze środowiskiem, Warszawa, WSiP
 • Kent A., Ward A., 1992, Fizyka, Warszawa, Penta
 • Kielar-Turska M., 1992, Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata, Warszawa, WSiP
 • Kludas A., 1995, Od dłubanki do okrętu, Wrocław, Atlas
 • Kosić Ż., 1984, Między zabawą a chemią, Warszawa, Wydawnictwo Naukowo-techniczne
 • Kosić Ż., Między zabaw a fizyką, Warszawa, Wydawnictwo Naukowo-techniczne
 • Kumor M., 1995, Zdrowiej i świadomiej żyć: Problemy ekologii w nauczaniu wczesnoszkolnym, Nowy Sącz, WOM
 • Lelonek M., 1984, Kształtowanie pojęć z przyrody nieożywionej w nauczaniu początkowym, Warszawa, WSiP
 • Lipińska K., Suskiewicz B., Jagiełło E., 1995, Edukacja ekologiczna w przedszkolu (propozycje rozwiązań metodycznych), Piotrków Trybunalski, WOM
 • Materiały ekologiczne w nauczaniu początkowym, Zespół doradców nauczania początkowego, 1995, Siedlce, WOM
 • Mróz T., 1975, Skuteczność nauczania metodą problemowo-laboratoryjną wiadomości o przyrodzie, Bydgoszcz, WSP
 • Muchacka B., 2006, Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, Kraków, Wydawnictwo AP
 • Pelczar H., 1990, Osiągnięcia szkolne uczniów ze środowiska społeczno-przyrodniczego, Rzeszów, CDN
 • Przewodnik metodyczny do środowiska społeczno-przyrodniczego, A. Rekłajtis-Zawada (red.), Warszawa
 • Przyrodnicze rozumowania najmłodszych, czyli jak uczyć inaczej, S. Dylak (red.), Rzeszów, Wydawnictwo Fot-Art
 • Ptaszyński W., Piotrowska-Przyłuska I., Sobańska J., 1971, Kształtowanie pojęć biologicznych w szkole podstawowej, Warszawa, PZW-Sz
 • Raff H., 1986, Chemia całkiem prosta, Warszawa, Wydawnictwo Naukowo-techniczne
 • Sander H., Wójcik Z., 1972, Kalendarium przyrody, Warszawa, Wiedza Powszechna
 • Sarnacka J., 1987, Wykorzystanie środowiska lokalnego w nauczaniu i wychowaniu dzieci klas początkowych, E. Zębalska, I. Zioło (red.), Kraków, IKN ODN
 • Sawiński J.P., 1991, Ogród szkolny w nauczaniu środowiska społeczno-przyrodniczego, Warszawa, WSiP
 • Sikoruk L., 1991, Fizyka najmłodszych, Warszawa, WSiP
 • Sławińska M., 2010, Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu, Kraków, Wydawnictwo Impuls
 • Suckiel I., 1995, Wybór artykułów o treści ekologicznej, Koszalin, CEN
 • Środowisko i my, Materiały do edukacji proekologicznej w przedszkolach, A. Wojtyła (red.), 1995, Legnica, WODN
 • Środowisko społeczno-przyrodnicze, M. Lelonek (red.), 1980, Łódź, IKNiBO
 • Tucker M., 1992, Samolot – pracujące części, Warszawa, WSiP
 • Van Cleave J., 1993, Biologia dla każdego dziecka, Warszawa, WSiP
 • Van Cleave J., 1993, Chemia dla każdego dziecka, Warszawa, WSiP
 • Van Cleave J., 1994, Astronomia dla każdego dziecka, Warszawa, WSiP
 • Van Cleave J., 1994, Fizyka dla każdego dziecka, Warszawa, WSiP
 • Wojciechowski J., 1990, Zbliżamy dzieci przedszkolne do techniki, Warszawa, WSiP
 • Wychowanie ekologiczne w przedszkolu – zeszyt metodyczny dla nauczycieli, M. Barwińska, M. Wójcik (red.), 1995, Tarnobrzeg, ODP
 • Z ekologią od początku, E. Kagan (red.), 1995, Tarnobrzeg, ODN
 • Zajda K., Lipina S., 1984, Wychowanie techniczne w przedszkolu, Warszawa, WSiP

Książki obrazujące budowę urządzeń oraz ich przekroje:

 • Corbeil Jean-Claude, Archambult Ariane: Słownik Wizualny. Leksykon tematyczny. Wydawnictwo Reader`s Digest, Warszawa 1999
 • Nachtigall W., Natura matką wynalazków. Wielka księga bioniki. Wydawnictwo Debit, Bielsko-Biała, 2001,
 • Machowiak A., Mizieliński D., D.O.M.E.K. (książka roku 2008)
 • Moja pierwsza encyklopedia, Jak to jest zrobione? Wydawnictwo Larousse

Książki prezentujące praktyczne pomysły na eksperymenty i badania związane z wychowaniem technicznym w przedszkolu i szkole. Z własnego doświadczenia proponuję jednak wybierać te książki, w których eksperymenty zostały przedstawione w postaci zdjęć, a nie rysunków czy innej formy grafiki komputerowej. Aspekt ten stanowi gwarant, że autorzy publikacji faktycznie przerobili ten eksperyment i jest ono na tyle proste do przeprowadzenia, że można zrobić mu zdjęcie. Atut ten jest ważne dla każdego kto pracuje wśród dzieci. Proszę więc nie sugerować się kolorystyką a realistycznym podejściem (podejście krytycznie!).

 • Błażejewski R., 1991, 100 prostych doświadczeń z wodą i powietrzem. Warszawa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne
 • Braff U.: Złota księga pomysłów. Każde dziecko to potrafi, Wydawnictwo Delta
 • Brown S., 2005, Robimy eksperymenty, Poznań, Libert
 • Danks F., Schofield J., 2008, Przyrodniczy plac zabaw, Warszawa, Wydawnictwo KDC
 • Elbanowska S., 1994, Jak zadziwić przedszkolaka, tym co świeci, pływa, lata, seria wydawnicza 4 książek: „Jesień”. „Zima”. „Wiosna”. „Lato”, Wydawnictwo Medium
 • Frandon J., 1993, Poznajemy ziemię (przewodnik małego badacza), Poznań, Oficyna Wydawnicza Atena
 • Gisela W., 2004, „Żywioły w przedszkolu”, seria wydawnicza 4 książek: Ogień, Powietrze, Ziemia, Woda, Kielce
 • Goecke-Seischab M., Hillerbrand-Berm C., 2006, Zabawy z papierem i klejem, Kielce, Wydawnictwo Jedność
 • Gomboli M., 1992, Spójrz do wnętrza drzewa, Warszawa, Muza S.A.
 • Graham J., Bender L., 1993, Świat światła, Łódź, Wydawnictwo Łódzkie
 • Kownacka M., 1976, Lato, Warszawa, PZWS
 • Kownacka M., 1977, Złota jesień, Warszawa, PZWS
 • Kownacka M., 1978, Razem ze słonkiem. Szaruga jesienna. Zima, Warszawa, PZWS
 • Krekeler H., Rieper-Bastian M., 2002, Fascynujące eksperymenty. Łatwe, odkrywcze, zaskakujące, Warszawa
 • Löscher W., 2002, Świat wokół mnie. Wrażenia zmysłowe w zabawach dzieci, Kielce, Wydawnictwo Jedność
 • Massa F., 2004, Moja księga eksperymentów, Poznań, Papilon
 • Michalski T. i U., 2004, Wielkie majsterkowanie, Kielce, Wydawnictwo Jedność
 • Misiurska A., 1993, Kalendarz plastyczny w przedszkolu. Poradnik praktyczny dla nauczycieli i rodziców, Warszawa, WSiP
 • Mitros K., Jak wychować geniusza przez zabawę, Wydawnictwo Publicat
 • Nowak A., 1998, Technika. Klasa I, II, III, Warszawa, WSiP
 • Polmer L.A., 2006, Do dzieła! Glina (i inne) – seria wydawnicza, Kielce, Wydawnictwo Jedność
 • Saan A., 2005, 365 pomysłów na eksperymentowanie, Warszawa, Wydawnictwo Rea
 • Saan A., 2006, 365 pomysłów na majsterkowanie, Warszawa, Wydawnictwo Rea
 • Sallas J., 2002, Origami dla przedszkolaków, Warszawa, Wydawnictwo Bis
 • Stanisławska E., 1994, Technika. Klasa I, Warszawa, WSiP
 • Szkoła eksperymentów, red. A. Smith, Delta W-Z, Warszawa
 • Taylor B., 1991, Baterie i magnesy, Warszawa, BGW
 • Taylor B., 1991, Kolor i światło, Warszawa, BGW
 • Taylor B., 1991, Powietrze i baterie, Warszawa, BG