Rosa

Rosa to efekt parowania wody znajdującej się w glebie.

Zjawisko to można zademonstrować prezentując doświadczenie polegające najpierw na zgromadzeniu wody w piasku, a następnie jego odparowania.

Działanie to wykorzystują surviwalowcy. Wystarczy, że po środku pojemnika ustawimy kubeczek i zadbamy o to, aby się nie przewrócił. Następnie na folii nad kubeczkiem ustawimy kamień. Aby kamień nie wpadł do kubeczka i nie dotykał jego krawędzi można folię zamocować wykorzystując metalowe klipsy (patrz: zdjęcie). W ten sposób parująca woda, będzie skraplać się na folii i przesuwać się po folii w kierunku kamienia i tam spadać do kubeczka. Ponieważ parująca woda jest pozostawia zanieczyszczenia typu: piasek, kamienie – może wydawać się czysta. To również pozór. Środki chemiczne znajdujące się w wodzie mogą również zaszkodzić. Niemniej jednak jest to sposób, aby przetrwać krótkotrwały brak wody.

Dodam, że doświadczenie to można rozpocząć od pokazania dzieciom co dzieje się z wodą, którą wlewamy na piasek (pisałem o tym w kontekście studni).

Poniżej demonstruję doświadczenie przeprowadzone w ciągu 1 dnia. Pokazuje ono ile wody zdobyłem z tak niewielkiego pojemnika.

Tak pozostawiony pojemnik był co jakiś czas doglądany. Po pewnym czasie na folii pojawiły się charakterystyczne ktople „potu”.

Wystarczyło kilka razy postukać w pojemnik, aby krople wody zaczęły spływać do pojemnika. Pozostawiłem ten proces dalej i po pewnym czasie, gdy woda znowu zgromadziła się w pojemniku ponownie postukałem w pojemnik aby woda spłynęła do kubeczka.

A oto efekt pracy.