Konstrukcje z pudełek po zapałkach

Poniższe konstrukcje są jedynie przykładem tego do czego można je wykorzystać. Zachęcam do inwencji twórczej.

Konstrukcje proste.

Zapalczane domino.

Różne sposoby zakładania na siebie „cegieł”.

Zasada podpórek.

Konstrukcja zaawansowanej wieży.

Mosty i akwedukty.

Budowa fundamentów budynku