Konstrukcje z kart brydżowych

Poniższe konstrukcje są jedynie przykładem tego do czego można wykorzystać karty. Zachęcam do inwencji twórczej.

od prostego do skomplikowanego domu

domino z kart

piramida