5 prognoza – dostrzegamy zmiany w zach i wschodzie s