4a stan obu pomiarów razem tylko jedna zmiana – zach