Kształt Ziemi

Pomoce:

  • duża piłka plażowa (najlepiej niebieska), materiały przygotowane są na piłkę o średnicy 1 metra. Uwaga, jeśli dysponujemy większą piłką materiały te sugeruję narysować albo bezpośrednio na piłce albo na czystych kartkach papieru
  • wycięce kontynenty (niżej)
  • sznurek
  • latarka

ładuję zdjęcie...


Dlaczego to takie ważne? Gdy pokazujemy dzieciom zdjęcie Ziemi widzianej z kosmosu okazuje się, że dzieci rozpoznają kolor zielony tłumacząc go jako drzewa i trawa, a niebieski jako wodę. Jednak gdy dochodzi do tłumaczenia czym jest kolor biały tłumaczą, że jest to śnieg… Dochodzimy w ten sposób do wniosku, że dzieci wyjaśniają budowę Ziemi intuicyjnie. Warto uzupełnić te intuicje.

Zaczniemy od przygotowania kontynentów, które następnie nakleimy na piłkę plażową. Do wydrukowania przygotowałem następujące (karty (są one adaptacją materiału ogólnodostępnego, źródło: https://msnucleus.org/membership/html/k-6/pt/pdf/pt2pt.pdf).

ładuję zdjęcie...
ładuję zdjęcie... ładuję zdjęcie... ładuję zdjęcie... ładuję zdjęcie... ładuję zdjęcie... ładuję zdjęcie... ładuję zdjęcie...
Układamy kontynenty na stole dla ustalenia ich wzajemnego położenia. P.S. można je również odpowiednio pomalować.

ładuję zdjęcie... ładuję zdjęcie... ładuję zdjęcie... ładuję zdjęcie...
Sprawdzanie poprawnego ułożenia na podstawie atlasu.

ładuję zdjęcie...
Naklejanie wyciętych kawałków na nadmuchaną piłkę plażową w orientacyjnej odległości od siebie. P.S. Można zaznaczyć poszczególne kraje.

ładuję zdjęcie... ładuję zdjęcie...
Tak przygotowany model można powiesić na sznurku i przykleić do niego karteczki z ludźmi (i np. padającym deszczem).

ładuję zdjęcie... ładuję zdjęcie... ładuję zdjęcie... ładuję zdjęcie...
W tak przygotowanym modelu można zademonstrować dzieciom zjawisko pór dnia i nocy.

ładuję zdjęcie... ładuję zdjęcie...


Ruch kontynentów najlepiej pokazać dzieciom za pomocą zmiany filmu po-klatkowego – karty do druku(to adaptacja materiałów dostępnych na stronie: http://web.ics.purdue.edu/~braile/edumod/flipbook/flipbook.pdf).

ładuję zdjęcie... ładuję zdjęcie... ładuję zdjęcie...
ładuję zdjęcie... ładuję zdjęcie... ładuję zdjęcie...


Po przeprowadzonych zajęciach należy wprowadzić globus. Pokazać dzieciom podobieństwo z wykonanym modelem i przykleić na globus miniaturowe figurki postaci.

Nie spotkałem programu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, który by wyjaśniał dzieciom miejsce życia ludzi na Ziemi. Tymczasem jak się okazuje jest to jeden z tych tematów które trudno zrozumieć dzieciom w wieku przedszkolnym. Bez zrozumienia tego zagadnienia dzieci nie będą mogły w pełni zrozumieć znaczenie obrotowego ruchu ziemi (zjawiska dnia i nocy).

Dla zobrazowania tego zjawiska warto na globusie – modelu Ziemi – nakleić na różnych kontynentach kilka drobnych postaci ludzi. W sposób symboliczny będą one przedstawiać miejsca, w których żyją ludzie. Dzieci muszą zrozumieć, że ludzie z północnej półkuli mieszkają głową do dołu względem tych z południa i odwrotnie.

ładuję zdjęcie...

Używając światła latarki lub płomienia ognia można przedstawiać dzieciom zjawisko dnia i nocy – tłumacząc, że gdy na wschodzie słońce jest w zenicie na zachodzi jest noc.

ładuję zdjęcie... ładuję zdjęcie... ładuję zdjęcie...