Koniunkcja 2015.10.8

Koniunkcja 2015.10.8, godz. 6.00 rano.

Obserwacji pozornego zbliżenia się do siebie (ustawienia niemal w linii) kilku planet: Wenus (zwanie także „gwiazdą poranną”), Jowisza (druga co do jasności planeta w naszym Układzie) oraz Marsa dokonano nie wykorzystując żadnych urządzeń (zjawisko było widoczne gołym okiem). Oto efekt obserwacji. Zjawisko trwało trzy dni (8, 9 i 10 października 2015 roku).

Obserwacja w dniu 8 października.

Obserwacja w dniu 9 października. Jak widać pozycja Księżyca zmieniła się względem innych planet – świadczy to o innym jego ruchu (dziecięca astronomia).