Asteroidy lecą na Ziemię

Zachęcam do pobawienia się symulatorem pokazującym uderzenie asteroidy w Ziemię. Symulator jest dostępny pod adresem: Asteroid Launcher. Po ustaleniu materii z której jest stworzona asteroida, jej rozmiaru, prędkości oraz kąta nachylenia można wskazać miejsce uderzenia. Symulator pokaże zasięg rażenia efektów wybuchów, a jest ich wiele. Pozwólcie, że przedstawię kilka na przykładzie symulacji uderzenia asteroidy w moje rodzinne miasto – Żyrardów (w linii prostej 40 km od Warszawy).

Pierwsza symulacja przedstawia uderzenie 100 metrowej żelazowej asteroidy w sam środek miasta lecąca z prędkością 50 km/h oraz pod kątem 45 stopni. Powstaje krater o średnicy 3,5 km, jego głębokość to 430 m. Uderzenie zabija ok. 12 tyś osób. Wybuch przypomina bombę zbliżoną do 500 megaton TNT.

Druga symulacja jest bardziej optymistyczna. Jednometrowa i 10 metrowa asteroida wykonuje mniejsze szkody.

Trzecia symulacja przedstawia maksymalne możliwości programu. 1,5 km asteroida poruszająca się z prędkością 50 km/h oraz pod kątem 45 stopni stworzy krater o wielkości 44 km i prawie 1 km głębokości. Uderzenie spowoduje śmierć około 200 tyś osób.

Co więcej uderzenie wywoła kulę ognia sięgającą po Rumunię i Łotwę oraz Belgię.

Szok dźwiękowy wywołany uderzeniem będzie słyszalny w Danii, Chorwacji i sięgnie nawet Finlandię.

Do tego dojdą podmuchy pouderzeniowe. Wiatr będzie przesuwał się z prędkością 6 km/s.

Uderzenie wywoła także trzęsienie ziemi o amplitudzie 8,8, które będzie odczuwalne w Niemczech i Ukrainie.

Na szczęście ludzkość ma już pozytywne doświadczenia w próbach zmiany trajektorii obiektów kosmicznych (patrz: skierowanie sondy Dart na jeden z księżyców Didymosa).