Gra Labirynt

Nagroda dla gry LABIRYNT

Gra LABIrynt została uznana za 'zabawkę innowacyjną’ roku 2013. Więcej o akcji na stronie Zabawka roku.

Kategoria zabawski innowacyjne (…) proponują optymalne połączenie tradycyjnych produktów oraz nowatorskiego podejścia do nich, co skutkuje zaskakującymi, wielofunkcyjnymi rozwiązaniami. Wykorzystanie unikalnych technologii pozwoliło uczynić wiele zabawek bardziej komfortowymi i łatwiejszymi w użytkowaniu, a także kreatywnymi i pobudzającymi do myślenia. Zabawki te „rosną” razem z naszym dzieckiem.

Założenia gry

W wieku 6 lat dzieci coraz częściej mają do czynienia z książką, w której wykonują różne polecenia. Niestety wiele z nich nie radzi sobie z orientacją na płaszczyźnie. Mają opanowane pojęcia związane z przestrzenią, ale brakuje im doświadczeń w zakresie przenoszenia tych pojęć na płaszczyznę kartki. Nie radzą sobie w sytuacjach, gdy nauczyciel mówi np.: w prawym górnym rogu znajduje się obrazek…, albo w lewej kolumnie u dołu tabeli jest wyraz…. Gra Labirynt pomaga ćwiczyć tą ważną dziecięcą umiejętność, z tego powodu z powodzeniem może być stosowana na zajęciach terapeutycznych, korekcyjnych i wspomagających, a także razem z rodzicami w domu.

Uzasadnienia teoretyczne

Orientacja przestrzenna – to sprawność jednostki w zakresie poznawania swego otoczenia oraz zachodzących w nim stosunków czasowych i przestrzennych (Kwapisz 1990, s. 5). Orientacja przestrzenna rodzi się ze świadomości własnego ciała, m.in.: pojęcia własnego ciała – to wiedza jaką ma człowiek na temat swojego ciała (Horne, w: Mihilkiewicz 1999, s. 29). Świadomość własnego Ja oraz orientacja przestrzenna kształtuje się przez całe życie (Gruszczyk-Kolczyńska). Dziecko poznaje przestrzeń przez własny ruch i działanie. Obserwuje, odczuwa i nazywa słowami własne doświadczenia (Gruszczyk-Kolczyńska 1997, s.15).

Etapy kształtowania się orientacji przestrzennej schemat własnego ciała własny punkt widzenia świata punkt widzenia rzeczy (relacje między przedmiotami) punkt widzenia drugiej osoby (relacje między osobami) orientacja na płaskiej kartce papieru.

Gra LABIrynt pomaga dzieciom w osiągnięciu ostatniego z wymienionych etapów kształtowania się orientacji przestrzennej – orientacji na płaskiej kartce papieru. Pozwala tworzyć sytuacje, w której uczniowie uczą się jak wykonywać polecenia typu: w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu. Dzięki atrakcyjnej zabawie uczniowie nabywają sprawność w posługiwaniu się pojęciami z dotyczącymi przestrzeni dwuwymiarowej.

Recenzja gry

Treść recenzji:

Gra LABIrynt tworzy sytuacje, w której uczniowie uczą się jak wykonywać polecenia typu: w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu. Celem gry jest doskonalenie orientacji na płaskiej kartce papieru. Wysokie kompetencje w tym zakresie są dziecku potrzebne w szkole w trakcie korzystania z pakietów edukacyjnych oraz w nauce czytania i pisania, a w klasach starszych gdy uczą się o planie i mapie. Cechą gry są proste zasady, nieskomplikowane pomoce, aspekt rywalizacji, duże zaangażowanie wszystkich graczy oraz wielość opcji rozwiązań (rozumowania kombinatoryczne).

Gra dobrze nadaje się do wykorzystania przed zajęciami jako „rozgrzewka” intelektualna (czas jednej rozgrywki nie przekracza 10 minut) lub do realizacji treści zawartych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego i Podstawie Programowej Edukacji Wczesnoszkolnej. Jeżeli nauczyciel zechce z niej korzystać w toku nauczania może skorzystać z wersji wydłużonej.

Gra została opracowana dla nauczycieli pracujących z jednym uczniem lub grupą uczniów w szkole i świetlicy. Z powodzeniem może być również stosowana przez rodziców i opiekunów dzieci. Jedno opakowanie gry LABIrynt i może być wykorzystywane jednocześnie przez całą klasę szkolną (np. dla 35 uczniów). Obecnie gry tego typu stanowią niewątpliwą rzadkość.

Mając to wszystko na uwadze rekomenduję grę LABIrynt autorstwa Jana Amosa Jelinka do upowszechnienia w przedszkolach i szkołach. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska

Jak zdobyć grę Labirynt

Grę można zakupić w wydawnictwie Epideixis, w katalogu wydawnictwa, strona 61.

Przejdź do katalogu wydawnictwa na rok 2013 lub obejrzyj tylko na stronę katalogu z opisem Gry LABIrynt (waga pliku: 400 kB). Zawartość pudełka:

  • 35 dwustronnych labiryntów
  • 6 pionków
  • instrukcja

Dodatki do gry

Zgaduj Zgadula (2 osoby) Gra: Dziecko losuje pięć labiryntów, na każdym z nich – na polu startu – stawia pionek. Dorosły stoi za dzieckiem, nie mówiąc mu wybiera „w myśli” jeden labirynt i wymienia ruchy jakie musiałby wykonać aby dojść do końca labiryntu. Na przykład: 2 kroki do dołu, 3 w prawo, 1 do góry. Zadaniem dziecka jest określić, który z labiryntów wybrał dorosły.

Domino kierunkowe (od 2 – 10 graczy) Pomoce: do tej wersji potrzebny jest stos w sumie 32 kartoników ze strzałkami (strzałka i podpis), np. strzałka skierowana do góry i podpis do góry, strzałka skierowana w lewo i podpis: w lewo, itd. (ściągnij: zestaw strzałek do wydrukowania). Takich kartoników z możliwymi ruchami (do góry, do dołu, w lewo i w prawo) musi być co najmniej 8 z każdego rodzaju. Gra: Każde z dzieci losuje jeden labirynt, a następnie ze stosu zakrytych kartoników kierunkowych wybiera kolejno po jednym kartoniku. Dzieci poruszają się na zmianę. Najpierw przedstawiają kartonik ze strzałką, informują wszystkich w jakim kierunku będą prowadzili ruch i wykonują ruch na karcie LABIrytnu. Długość kroku (o jedno, dwa czy trzy pola) jest dowolna. Jeśli strzałka nie pasuje w tym momencie – odkładają na kartonik na stół obok siebie do późniejszego użycia i czekają na swoją kolejkę. Zamiast ruchu mogą pobrać kolejny kartonik ze strzałką. Jednym słowem: albo ruch albo kartonik. Uwaga, w tej grze ruch dotyczy tylko tej osoby, która pokazuje kartonik ze strzałką i wykonuje ruch – pozostali czekają na swoją kolej. Kartoniki zużyte układa się obok siebie, na stos kart do wykorzystania. Jeśli stos będzie liczył więcej niż 3 karty, trzeba oddać jedną pod stos kart – na środek stołu. Wygrywa ta osoba, która jako pierwsza dotrze do celu labiryntu.

Samotnik (1 gracz) Pomoce: do tej gry potrzebne są kartoniki ze strzałkami (strzałka i podpis) – te same, które występują w grze pn. domino kierunkowe Gra: dziecko losuje 10 labiryntów. Ustawia z nich stos jeden na drugim, po czym zostawia przed sobą (w stosie). Obok kart z labiryntem układa kartki kierunkowe. Układa je w taki sposób, w jaki miałoby przejść przez labirynt. Po ułożeniu jednego, zdejmuje go na bok i układa karty kierunkowe do następnego labiryntu. Zadanie kończy się po „przejściu” wszystkich labiryntów. Podczas tego zadania warto mierzyć czas wykonania.

Zakręcony (od 2 do 5 graczy) Pomoce: do tej wersji potrzebna jest sześciościenna kostka kierunkowa (ściągnij: kostka kierunkowa) Gra: uczestnicy gry losując labirynt porusza się na nim zgodnie z zasadami podstawowej ruchu przy czym o kierunku ruchu decydują nie inni gracze, a rzutu kostką ze strzałkami. Wygrywa ta osoba, która jako pierwsza ukończy jeden lub więcej labiryntów (według wcześniejszej umowy).

Nowe wersje gry

Kształtowanie kombinatorycznego myślenia nie jest domeną tylko gry LABIrynt. W roku 2014 powstała gra o nazwie Mistrz Getriko wydawnictwa Epideixis, która rozwija kombinatoryczne myślenie w innym kierunku i za pomocą innych środków. Zapraszam do zapoznania się z tą grą.

LABIrynt game

LABIrynt is an universal logical game for players above 6. The rules are simple, but the game activates all the players. It is probably the only board game that can be played by up to 35 people.

The game can also bring a log of emotion to adults who reach for it and it will give them an intellectual entertainment while making them concentrate, pay attention to controlling their own movements as well as the movements of their opponents, and predict their moves in order to reach the destination as soon as possible. There is a big randomization in it which is generating a log of surprising situations. In addition to the multitude of the combinations it makes every game really unique.

Bases of the game were developed by teachers usually working with children and having a big professional experience. The rules of the game are coming from the early education programme. Owing to that the game can be successfully used as an additional teacher`s resource. Children playing LABIrynt get and strengthen their sense of direction on the plain. Playing LABIrynt they are also concentration, logical thinking, predicting and concluding.

The LABIrynt game can be an excellent intellectual and social entertainment and an attractive educational help at school.

The box contains: set of 35 boards, set of 6 pawns, manual.

Hra Labirynt

Úvod. Od věku 6 let se dětí musí stále zabývat knihou, ve které provádějí různé úkoly. Bohužel, mnoho z nich si neumí poradit s orientací v rovině. Dovedou zvládnout představy o prostoru, ale chybí jim zkušenosti převést tyto koncepty na rovině stránky papíru. Zvláště obtížné jsou pro ně situace, v nichž učitel říká: „V pravém horním rohu je obrázek.” nebo „V levém sloupci v dolní části tabulky je slovo.”. Hra Labi má za úkol pomáhat dětem procvičit tuto důležitou dovednost.

Popis. Hra Labi byla vytvořena pro učitele, kteří pracují se skupinou žáků (např. ve škole nebo v družině), můžou ji ale s úspěchem používat i rodiče a opatrovníci dětí. Učitel pomocí materiálů obsažených v jedné krabici hry Labi může současně vést celou třídu – až do 35 žáků! V současné době jsou hry tohoto typu nepochybně ojedinělé. Další funkce hry Labi je činnost, která ač je krátká, vyžaduje pozornost všech studentů současně. Pravidla hry Labi byla vypracovány tak, že studenti musí po celou dobu kontrolovat pohyby soupeřů a zároveň používat pojmy orientace na rovině.

Hra Labi je vhodná i pro použití v úvodu vyučovací hodiny jako „warm-up”. Délka jedné hry nepřekračuje 10 minut a je možné ji ještě prodloužit nebo zkrátit. Učitel může využít hru pro realizaci dodatečných nácviků podporujících rozvoj dítěte. Hra kromě pravidel obsahuje také návrhy, jak seznámit děti se světem orientace na rovině listu papíru.

Atraktivitu hry Labi zvyšuje jednoduchost pravidel, jednoduchost pomůcek, aspekt konkurenční soutěže, nepřetržité zapojení všech hráčů a velký počet možností řešení.

Účastníci ve hře: 1 až 35 hráčů (žáci celé třídy vystačí s jedním balíčkem hry).

Pomůcky: pravidla hry, 35 karet s oboustrannými labyrinty a 5 figurek.

Spiel Labirynt

LABIrynt ist ein universelles, logisches Spiel für Spieler über 6 Jahre. Die Regeln sind einfach und doch regt das Spiel alle Mitspieler an, aktiv teil zu nehmen. Es ist vermutlich das einzige Brettspiel an dem bis zu 35 Personen gleichzeitig mitspielen können.

Die Grundzüge des Spiels sind von Pädagogen entwickelt worden, die über langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Kindern verfügen und die täglich mit Kindern arbeiten. LABIrynt ist ein Spiegelbild des integrierten Rahmenlehrplanes und kann Dank dessen als ergänzendes Unterrichtsmaterial verwendet werden. Die Kinder erwerben und verbessern ihren Orientierungssinn in der Ebene. Die Spielenden üben, sich zu konzentrieren, logisch und vorausschauend zu denken sowie eigene Schlüsse zu ziehen.

Einem Erwachsenen bereitet das Spiel LABIrynt vielfältiges Vergnügen und bietet ihm die Möglichkeit zum intellektuellen Wettstreit, denn das Spiel zwingt zur Konzentration und dazu, die Aufmerksamkeit auf die eigenen Züge und die des Gegners zu lenken, dessen Züge vorherzusehen, um so selbst schnellstmöglich zum Ziel zu gelangen. Der Zufall spielt eine große Rolle und er bringt überraschende Situationen hervor. Durch die Vielzahl möglicher Kombinationen ist kein Spiel wie das andere.

Das Spiel LABIrynt ist ein ausgezeichnetes intellektuelles und geselliges Vergnügen, und darüber hinaus ist es vor allem ein attraktives pädagogisches Hilfsmittel in der Schule.

Die Packung enthält: einen Satz von 35 Spielbrettern, einen Satz von 6 Spielsteinen, die Anleitung.