Gra Mistrz Getriko

Pochodzenie nazwy. Nazwa gry Mistrz „Getriko” nie jest przypadkowa. Pochodzi z połączenia trzech słów:
GE– geometryczna, TRI– oparta na trójkątach, KO– kombinatoryka. W połączeniu tworzy sformułowanie: mistrz kombinatoryki geometrycznej opartej na trójkątach. Dokładnie taki obszar myślenia ma rozwijać gra Mistrz Getriko.

Uzasadnienie teoretyczne

Kombinatoryka jest często niedocenianym obszarem myślenia. Polega na wielokrotnym przekształcaniu tego samego zestawu przedmiotów. Czynności tego typu wykonujemy wszędzie tam, gdzie układamy przedmioty. Za każdym razem sprawdzamy czy zestawiane przedmioty pasują do siebie. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że przekształcenia tego typu dzieci dokonują manipulując przedmiotami to, w przyszłości chcemy, by potrafiły wykonywać te operacje w umyśle – w wyobraźni, aby umiały zaprojektować układ przedmiotów.

Wyobraźnia musi być jednak ćwiczona. Umysł musi wyobrażać sobie pewne rzeczy i dokonywać ich przekształceń – dosłownie: obracać je. Musi to robić tak długo, aż różne ułożenia przedmiotów staną się czytelne. Materiałem do przekształceń w grze Mistrz Getriko są trójkąty równoboczne. Ich zestawienie ze sobą sprawia, że umysł gracza „otwiera” się na specyficzne dla trójkątów linie i kąty. Wielokrotne ich obracanie prowadzi do gromadzenia doświadczeń, które stanowią podstawę kształtowania orientacji przestrzennej, intuicji geometrycznej i wspomnianej wcześniej wyobraźni. Gra Mistrz Getriko poprzez sytuacje wyzwalające rywalizację ma na celu kreowanie tytułowych mistrzów kombinatorycznego myślenia.

Orientacja przestrzenna to umiejętność poruszania się w przestrzeni, dostrzegania jej powierzchni oraz kształtów (relacji czasowo-przestrzennych). Celem edukacji jest kształtowanie odpowiedniego poziomu orientacji przestrzennej. Dla przykładu orientacja na płaskiej kartce papieru jest wymagana już wśród dzieci wychodzących z przedszkola. Aby stosunki przestrzenne i pojęcia z nimi związane stały się uwewnętrznione w dziecku – jego własnością, muszą być wielokrotnie wykorzystywane w sytuacji zabawy. Jednak pierwszym etapem kształtowania orientacji przestrzennej nie jest – wbrew pozorom – nazywanie przestrzeni, ale jej odczuwanie. To wówczas rodzi się wówczas tzw. intuicja przestrzenna. To ten poziom jest celem kształtowania orientacji przestrzennej na płaszczyźnie dwuwymiarowej w sytuacjach gry w Mistrz Getriko.

Recenzja gry

Fragment z recenzji dr hab. Ewy Swobody prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Recenzja Gra Jan Amos Jelinek – Mistrz Getriko

Gra w pełni zasługuje na miano gry wspierającej geometryczne myślenia i wyobraźnię. Wymaga analizowania budowy figury geometrycznej zbudowanej z trójkątów równobocznych. Sam trójkąt równoboczny jest ciekawą figurą geometryczną, posiadającą wiele ważnych własności. Niestety na ogół w nauczaniu szkolnym poświęca mu się zbyt mało czasu, traktując go jedynie jako jeden z przykładów trójkątów w ogóle. Parkietaże z wykorzystaniem trójkątów równobocznych wiążą w sobie wiele ważnych zagadnień geometrycznych (suma kątów w trójkącie, kąt pełny i półpełny, kąty naprzemianległe, równoległość prostych – to tylko niektóre z nich).

Gra wymaga manipulowania figurami. W pierwszym etapie gracze prawdopodobnie będą zwracać uwagę na kolory trójkątów, ale w dalszych etapach ta cecha przechodzi na dalszy plan, a uwaga graczy jest skierowana na wzajemne konfiguracje w ułożeniu trójkątów. Postępujące po sobie działania wymagają planowania ruchów, przewidywania jego efektów. Układ „witraży” na kole w znakomity sposób uwalnia od ułożenia „pion – poziom”, umożliwia zdobywanie doświadczenia dla dynamicznego rozumienia położenia figury (wykonywania myślowych obrotów) (…)

Rekomenduję grę do opublikowania. Z niecierpliwością czekam, kiedy gra będzie dostępna. Jestem przekonana, że będzie cieszyła się zasłużoną popularnością. Ewa Swoboda

Jak zdobyć grę Mistrz Getriko?

Grę można zakupić w wydawnictwie Epideixis.

Pudełko zawiera:

  • 48 kart ze wzorami
  • 7 trójkątów
  • instrukcję

Dodatki do gry

Na tej stronie będą się pojawiać informacje dotyczące innego sposobu wykorzystania materiału zawartego w opakowaniu gry Mistrz Getriko.

  • Diament (2-6 osoby) Gra: tę wersję gry proszę potraktować jako utrudnienie dla dzieci jak i osób starszych, a także zapalonych graczy. Przebieg gry jest taki sam jak w instrukcji. Do zasad gry dodawany jest jedno zagadnienie. Po ułożeniu wzoru uczestnik, który ułoży wzór muisi podać nazwę figury, którą ułożył jeśli poda właściwą nazwę – wcześniej ustaloną – otrzymuje zapisane w grze 2 punkty (za ułożenie wzoru). Jeśli jednak się pomyli punktów nie otrzymuje. Czym są nazwy figur? Figury tworzone są przez układ trójkątów leżących na stole. Przykład takiego ułożenia Można wybrać dwie opcje tej rozgrywki – albo zastosować wymienione przeze mnie (podane niżej) jako obowiązujące (pozostałe ułożenia nie mają swoich nazw) lub ustalić własne. Dla zachowania gry warto narysować ustalony układ i nadać mu nazwę. Wbrew pozorom ta wersja gry nie jest łatwa. Proszę pamiętać, że wzór na blacie stołu cały czas ulega zmianie, a uczestnicy gry muszą rozpoznać kształ (ustalonego wcześniej wzoru) przy każdym obrocie. Ta wersja gry nie powinna być wprowadzana wśród graczy, którzy pierwszy raz zaczynają grać.
  • Układanka (od 1 gracza) Zabawa: ta forma proponuje najprostszy sposób wykorzystania materiału, który znajduje się w pudełku gry Mistrz Getriko. Dzieci przedszkolne mogą przekopiować układ trójkątów spoglądając na kartę ze wzorem. Jeśli zechcemy nieco utrudnić to zadanie dzieci mogą starać się zapamiętać układ trójkątów na kartce ze wzorem i starać się go odtworzyć z pamięci.
  • Wymyśl i znajdź (od 1 gracza) Zabawa: tego typu zabawa polega na tworzeniu własnych wzorków, które można później włożyć do pudełka jako dodatkowe karty do gry. Zasady gry zapisane w instrukcji nie będą przeczyły temu jeśli nowe karty zostaną dołożone do gry.
  • Jak najmniejszą ilością ruchów (1 gracz) Gra: na stole leży karka papieru, długipis/ołówek, potasowane i ułożone w stos karty ze wzorami oraz trójkąty ułożone we wzór wyjściowy. Zadaniem gracza jest odsłonięcie jednej karty ze wzorem, a następnie jak najmniejszą ilością ruchów ułożyć wzór z karty. Wykonywane ruchy gracz zapisuje na kartce papieru. Tego typu gra jest uznawana jako gra przeciw sobie samemu. Każdy następny rekord będzie mógłbyć ustalony wówczas gdy liczba wykonywanych ruchów będzie najmniejsza.
  • Kto pierwszy ten lepszy (od 2 – 10 graczy) Gra: ze stosu potasowanych kart ze wzorami gracze losuja po 3 (lub więcej kart, w zależności od długości rozgrywki). Ustawiają je przed sobą odsłonięte jedna obok drugiej. Gra toczy się według typowej rozrywki – gracze zmieniaja kolejno położenie pojedynczych trójkątów z tą różnicą, że gracze dąża do ułożenia kolejno wszystkich wzorów. W tej grze nie dobiera się nowych wzorów (choć to również może być opcja gry – zawsze dobiera by mic trzy karty). Ten z graczy, który ułoży wszystwie swoje wzory wygrywa.

Nowe wersje gry

Kształtowanie kombinatorycznego myślenia nie jest domeną tylko tej gry. Zachęcam do zaponznia się z inną grą. Gra LABIrynt wydawnictwa Epideixis rozwija kombinatoryczne myślenie w innym kierunku, za pomocą innych środków. Zapraszam do zapoznania się z tą grą.

Spiel Meister Getriko

Meister Getriko ist ein universelles logisches Spiel für Spieler über 8 Jahre. Das Spiel können 1 bis 6 Personen spielen. Das Spiel besteht darin, farbige Dreiecke so zu bewegen und zu legen, dass man ein Muster (Glasfenster) erhält, das dem auf der Karte entspricht; die Karte wird durch Los gezogenen; jeder hat Spieler eine andere Karte und ist bestrebt, ein anderes Muster zu legen.

Ziel des Spieles ist es, die Wahrnehmung zu schärfen und die sog. Kombinationsfähigkeit zu üben. Mit dem vielfältigen Drehen der Dreiecke erwirbt man Erfahrungen, die die Grundlage für räumliche Orientierung, geometrische Intuition und Vorstellungskraft bilden. Man lernt seine Züge zu planen und die der Gegner voraus zu sehen.

Das Wort „GETRIKO” wird durch die Verbindung der Wortteile: GE – das bedeutet geometrisch, TRI – das bedeutet gestützt auf Dreiecke, KO – das bedeutet Kombinationsfähigkeit. Das bedeutet also, dass der Meister Getriko ein Meister in der Kombination von Dreiecken ist.

Das Spiel Meister Getriko ist ein ausgezeichnetes intellektuelles und geselliges Vergnügen, aber vor allem ist es eine pädagogische Hilfe für Schulanfänger.

Die Packung enthält: 48 Musterkarten, 7 farbige gleichseitige Dreiecke, die Anleitung.

Hra Mistr Getriko

Mistr GETRIKO je univerzální logická hra pro děti od 8 let. Může jí hrát 1 – 6 osob. Hra spočívá v přesouvání a ukládání barevných trojúhelníků takovým způsobem, aby se sestavil vzor (vitráž) shodný se vzorem na vylosované kartě, přičemž každý z hráčů má jinou kartu a směřuje tak ke složení jiného vzoru.

Cílem hry je procvičení představivosti a tzv. kombinatorického myšlení. Vícenásobným otáčením trojúhelníků dochází k hromadění zkušeností, které podporují rozvoj prostorové orientace, geometrické intuice a představivosti. Učí plánování svých tahů a předvídání tahů protivníka.

Slovo „GETRIKO” je vytvořeno sloučením slabik: GE – geometrická, TRI – založená na trojúhelnících, KO – kombinatorika. To znamená, že Getriko je mistr geometrické kombinatoriky založené na trojúhelnících.

Hra Mistr GETRIKO může být skvělou zábavou intelektuální a společenskou, ale především vzdělávací pomůckou sloužící k podpoře rozvoje dětí mladšího školního věku.

Balení obsahuje: 48 karet se vzory, 7 barevných rovnostranných trojúhelníků, instrukce.