Gry edukacyjne

Na tej stronie prezentuję swoje gry. Ich tworzeniem zajmuję się w chwilach wolnych z racji hobby 😉

Gry, które tworzę nastawione są na rozwijanie wyobraźni, kombinatorycznego myślenia i orientacji przestrzennej dzieci (i dorosłych). Gry tworzą serię, w których każda gra rozwija wyobraźnię w innym kierunku: Geokom (2011), LABIrynt (2013), Mistrz Getriko (2014), Kubik (2016), Momo (2018, kiedyś: Geokom). Każda z nich ma założoną swoją stronę internetową:

Ogólnym założeniem ich wszystkich jest (podaję na przykładzie gry Kubik):

Myślenie kombinatoryczne polega na wielokrotnym przekształcaniu tego samego układu przedmiotów. W grze Geokom są nimi kolorowe patyczki. Zadaniem gracza jest ułożenie ich w ten sposób aby odzwierciedlały przedstawiony na karcie wzór. Ta sytuacja zadaniowa gry sprawia, że w umyśle gracza (dziecka i dorosłego) dochodzi do przekształceń w wyobraźni. Przekształcenia te dotyczą operacji na kształtach geometrycznych i stanowią wprowadzenie w świat geometrii na płaszczyźnie.

Wyobraźnia – o przekształcaniu obiektów w wyobraźni pisał W. Sawyer (w: Matematyka nauką przyjemną, 1974, s. 26-27): „trzeba wyobrazić sobie różne rzeczy, obracać je niejako w mózgu tak długo, dopóki każde pojęcie nie stanie się zupełnie jasne. Gdy nauczymy się myśleć wyrazistymi obrazami, będziemy postępować naprzód szybko i bez wysiłku.” Gra Geokom stwarza takie warunki, zachęca do obracania obiektów w umyśle, przez co rozwija sprawność dokonywania przekształceń w wyobraźni – więcej o myśleniu konkretno-obrazowym za: N.N. Poddjakow w: Myślenie przedszkolaka 1983).

Intuicje geometryczne. Powszechnie nauczana geometria przypomina poznawanie jednego przedmiotu. Tymczasem nie tylko poszczególne figury mają znaczenie dla rozwijania wyobraźni. Szczególne znaczenie mają relacje między figurami i układy linii i punktów. Ludzki mózg rozwiązując zadanie przekształcenia obiektów w umyśle tworzy mapę skomplikowanych punktów orientacyjnych. Ich wielokrotne przenoszenie i obracanie tworzy bazę doświadczeń dla wyobraźni. W grze Geokom uczestnicy przez cały czas ustalają relację między układami obiektów z różnych punktów widzenia. Wzbogaca to percepcję układów charakterystycznych dla figur, linii i punków.

Orientacja przestrzenna – to poczucie relacji między obiektami na płaskiej kartce papieru, czy między klockami na płaszczyźnie, a także umiejętność nazywania tych relacji. Wszystkie te kompetencje kształtowane są w grze Geokom.