Źródło – rzeka – jezioro

Pomoce:

  • folia
  • łopatka i grabki
  • duża butelka z wodą
  • wężyk sylikonowy

Baza dla tej strony znajduje w książce na stronach 187-189:Jelinek J.A., Dziecko konstruktorem. Rozwijanie zadatków uzdolnień technicznych u dzieci przedszkolnych i uczniów klasach I-III (Wydawnictwo CEBP, Kraków, 2018). Tu przedstawiam rozszerzenie informacji zawartych w książce.

Zawarte na tej stronie informacje bazują na treści zapisanej w książce i rozszerza je. O książce możesz się dowiedzieć więcej pod adresem: www.blizejprzedszkola.pl/dzk .


Dzieci niewiele wiedzą na temat pochodzenia wody w rzece. Gdy zapytać dzieci 4-5 letnie odpowiadają, że woda bierze się z kranu, z deszczu. To tak jakby na początku rzeku (u jego źródła) znajdował się kran i spływała z niego woda tworząc całą rzekę. Ten typ myślenia nie jest nam obcy (opisał go już Piaget).

Dzieci, aby zrozumieć pochodzenie wody muszą zrozumieć, że woda płynie z góry do dołu (nigdy odwrotnie), a zatem, aby woda mogła płynąć (aby powstał jej nurt) musi istnieć różnica w wysokości. Można dzieciom pokazać kawałek rurki w którym będzie niewielka ilość wody. Przechylając rurkę z jednej strony w drugą powodujemy, że przepływa ona z jeden krawędzi do drugiej.

Jednak po takich zajęciach dzieci wyobrażają sobie, że woda pochodząca z kranu lub deszczu w górach jest zmagazynowana w postaci ogromnych zbiorników z których później wypływa (tak wynika z moich obserwacji). Pozostańmy przy tym. Zajmijmy się tym co dzieje się z wodą w nurcie rzeki i jaką siłę wytwarza taka woda.

Nasze zajęcia będą odbywać się w piaskownicy. W jednej części piaskownicy dzieci mogą wykonać dużą górkę, a z drugiej otwór. Między tymi punktami dzieci mogą wykonać rów. Ponieważ jednak woda wylana na piasek zaraz wsiąknie dlatego do koryto rzeki warto wyłożyć folią.

Tam gdzie jest góra możemy ustawić butelkę z wodą. Następnie po włożeniu do butelki wężyk można pokazać, że woda wychodzi ze skały tak jak woda z tego wężyka jednak w górach nie ma takich wężyków.

Zaraz po wyssaniu powietrza z wężyka i położeniu końcówki wężyka do dołu (przyłożenia go przy piasku) spowodujemy, że woda samoczynnie zacznie płynąć – analogicznie do tego jak to się ma do źródła.

W tak zbudowanym modelu rzeki można zbudować mosty (i ustawić na nich samochody), powbijać przy rzece suche gałązki tak jakby były to drzewa i krzewy, a nawet zbudować niewielkie domki czy szałasy.

Pod koniec zajęć dzieci mogą wykorzystać wodę z wężyka do umycia swoich samochodów