Symbole narodowe

Wychowanie patriotyczne, choć nie należy do wychowania przyrodniczego ani tym bardziej do wychowania technicznego to powinno być kształtowane również w sposób jak najbardziej praktyczny.

Symbole narodowe spełniają rolę jednoczącą, scalającą naród – osoby należące do danego kraju. Dla innych narodów tworzą zatem znak rozpoznawczy społeczności.

Symbole narodowe zostały wymienione w ustawie zasadniczej – Konstytucji. Czytamy w niej, że (rozdział I, artykuł 28.):

  • Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.
  • Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.
  • Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.
  • Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.
  • Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.

Symbole narodowe objęte są ochroną prawną – oznacza to, że, np. zniszczenie flagi państwowej, a także jej obelżywe traktowanie jest karalne ponieważ zachowanie takie interpretuje się jako obrazę narodu.

Wychowanie patriotyczne w przedszkolu i szkole to nie tylko zapoznanie dzieci z ich wyglądem i brzemieniem, ale przede wszystkim uświadomienie sensu ich istnienia, znaczenia dla ducha narodu, a także nauka zachowania podczas ich wywieszania. Dzieci w przedszkolu nie mogą traktować symbole narodowe jak inne przedmioty. Najbardziej charakterystyczne jest zachowanie podczas wysłuchania państwowego hymnu. Dzieci powinni przyjąć postawę wyprostowaną (nie garbić się, złączyć stopy, wyprostowane dłonie ułożone wzdłuż ciała).

Dz.U. 1980 Nr 7 poz. 18 o o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oprócz wzorów charakteryzuje je w następujący sposób (podaję urywki):

(art. 2) Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.(art. 4) (1) Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.(2) Przy umieszczaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej w układzie pionowym kolor biały umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.(art. 14) Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju. Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek, a ponadto mężczyźni w ubraniach cywilnych – zdejmują nakrycia głowy, zaś osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące w zorganizowanej grupie – oddają honory przez salutowanie. Poczty sztandarowe podczas wykonyuwania lub odtwarzania hymnu oddają honory przez pochylenie sztandaru.

Materiały dydaktyczne do pobrania:

Flaga.
dwie flagi na kartce formatu a4 do druku i pokolorowania
flaga do druku i pokolorowania na niewielki maszt do samodzielnego wykonania

Godło.
godło Polski do druku i pokolorowania

Hymn.

tekst hymnu
melodia hymnu – pełna wersja instrumentalna (czas trwania: 2.43)

melodia hymnu – wersja instrumentalna (czas trwania: 0.39)

melodia hymnu – wersja instrumentalna z przewagą skrzypiec (czas trwania: 0.37)
Uwaga, tempo melodii w utworze „z przewagą skrzypiec” jest nieco szybsze niż w wersji instrumentalnej.

tekst hymnu (wersja czarno-biała) przedstawiony dzieciom w sposób graficzny. Wersja ma pomóc nauczycielom i rodzicom wyjaśnić znaczenie warstwy historycznej tekstu.
Uwaga w tej wersji flagi Polski i Włoch należy odpowiednio pokolorować po wydrukowaniu.
Uwaga, zdjęcia i obrazki użyte w tekście pochodzą z internetu.
Uwaga, znaczeniowe użycie graficzne obrazków wynika z interpretacji autora opracowania.
tekst hymnu (wersja kolorowa) przedstawiony dzieciom w sposób graficzny. Wersja ma pomóc nauczycielom i rodzicom wyjaśnić znaczenie warstwy historycznej tekstu.

Podczas nauki tekstu hymnu polskiego (uważam, że w przedszkolu wystarczy pierwsza zwrotka i refren), po omówieniu treści tekstu pociąć tekst z obrazkami i ułożyć na dywanie przed dziećmi. Podczas kolejnych odśpiewań hymnu nauczyciel może zabierać kolejno kartoniki z wierszami hymnu. W ten sposób na koniec dzieci będą musiały zaśpiewać go w całości samodzielnie (bez tekstu).


Zobacz jak można zrobić album flag państwowych.