Sól

Pomoce:

  • szklanka
  • sznurek
  • sól
  • słomka

Do szklanki należy wlać wodę i wsypać kilka łyżek sól po czym wymieszać. Następnie do słomki, którą ustawiamy na szklance przymocować kawałek sznurka.

Od tej pory szklanka musi znajdować się w ciepłym miejscu, zapewniającym parowanie wody (w pobliżu grzejnika lub na słonecznym parapecie okna). W trakcie dwóch tygodni można obserwować powolny, ale postępujący proces parowania wody i osadzania się kryształu soli. Sól osadza się tam, gdzie woda swobodnie „dochodzi” – wilgotny sznurek przenosi sól wyżej, gdyby nie on sól osadziłaby się na ściance szklanki. Poniżej przedstawiam niektóre efekty tego procesu.

Efekt parowania.

Pierwsze efekt osadzania się kryształu soli.

Efekt po 2 tygodniach.