Miasta Polski

Pomoce:

  • sznurek
  • kolorowe karki z nazwami miast
  • paski papieru niebieskiego koloru
  • przygotowane informacje na temat miast: flaga (do pokolorowania), herb (do pokolorowania),
  • albumy ze zdjęciami lub zestaw zdjęć na komputerze do zaprezentowania dzieciom na temat miast. Wśród informacji mogą być: charakterystyczne budynki (Gdańsk – Ratusz i Żuraw; Warszawa – Pałac Kultury i Nauki i Zamek Królewski; Poznań – Ratusz i Zamek Cesarski; Kraków – Sukiennice, Kościół Mariacki), legenda i związana z nią postać symbolizująca miasto (np. Gdańsk – Neptun; Warszawa – Syrenka; Kraków – Smok; Poznań – koziołki itp.)
  • kartki z obrazkami przedstawiającymi ważniejsze zabytki, postacie, herb i flagę miasta
  • ewentualnie: kawałki styropianu i patyczki po szaszłykach, dziurkacz

Wychowanie patriotyczne odnosi się również do zapoznania dzieci z najważniejszymi miastami Polski. Nie będę tutaj przedstawiał wszystkich informacji dotyczących poszczególnych miast, ale dostarczę pomysłu jak można przeprowadzić zajęcia, których celem jest zapoznanie dzieci z elementami symbolizującymi ważniejsze miasta Polski z ich ułożeniem na mapie kraju.

Ponieważ moim celem jest połączenie – w główce dzieci – miast (i elementów ich symbolizujących) z lokalizacją na mapie dzieci muszą wcześniej mieć wprowadzoną i omówioną mapę Polski.

Zacznijmy od ustalenia konturów kraju używając do tego celu sznurka. Mogą to wykonać już dzieci najstarsze w przedszkolu posługując się konturem. mapa konturowa do druku).

Na tak przygotowanej mapie dzieci powinny zaznaczyć mniej-więcej gdzie znajdując się omawiane miasta (proponuję: Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk – te przedstawiam na zdjęciach, jednak można do nich dodać także inne tj. Szczecin, Lublin, Wrocław, Białystok). Nie wolno jednak zapomnieć o dodaniu swojego miasteczka (jeśli nie mieszkamy wymienionej wcześniej miejscowości – w moim przypadku będzie to Żyrardów, k/Warszawy).

Do wykonania tego zadania dzieci będą potrzebować również mapy – mogą użyć tej którą wykonali sami. bez nazw miast do druku, z nazwami miast do druku).

Na tak skonstruowanej wspólnie mapie należy zaznaczyć ważniejsze rzeki Polski (Wisłę, Wartę – na zdjęciach, ale można również: Odrę, oraz dopływy Wisły: San i Bug). Można posłużyć się paskami niebieskiego papieru. Do tego zadania dzieci również mogą skorzystać z wcześniej wykorzystanej mapy: mapa rzek do druku).

Na podstawie tak skonstruowanej mapie możemy raz jeszcze ustalić przez jakie miasta przepływa jaka rzeka; które miasto znajduje się w górach, a które nad morzem. Będą to pierwsze ważne informacje dotyczące miast jakie dziecko powinno wiedzieć.

Teraz przejdziemy do połączenia symboli wiążących się z miastami z ich lokalizacją na mapie. Do tego celu niezbędne są karteczki które dzieci będą układać na dywanie – przy odpowiednim mieście, gdy będą oglądać albumy i słuchać legendy i opowieści nauczyciela o mieście.

Herby miast dzieci mogą pomalować (lub zrobić to po zajęciach), ale w trakcie zajęć herby muszą wisieć jak proporce lub chorągwie. W tym celu kartki należy przedziurawić i zawiesić na patyku do szaszłyków (na zdjęciu herb Żyrardowa).

Następnie warto dodać obrazki postaci symbolizujące miasto. Często są one powiązane z legendą dlatego warto zadać dzieciom zagadkę zamiast samodzielnie wskazywać jak należy je połączyć. Nauczyciel czytając legendę zadaje dzieciom zagadkę w jakim miejscu (np. Smok) mógł przebywać (Kraków).

Przejdźmy do budynków symbolizujących miasto. Należy je omówić z dziećmi wcześniej przedstawiając albumy lub prezentując zdjęcia budynków w komputerze (warto też posłużyć się opcją Street View w programie Google).

Na podstawie tak przygotowanej mapy można z dziećmi zagrać w odgadywanki, podczas której nauczyciel wybiera kilka obrazków – podczas gdy dzieci nie widzą – by później odpoznać gdzie powinny one leżeć. Ot, ćwiczenie utrwalające.