Gleba

Polska – kraj, w którym mieszkamy. Temat ten wchodzi w obszar nie tylko edukacji przyrodniczej, ale silnie wiąże się również z edukacją patriotyczną i przede wszystkim z życiem lokalnym. W edukacji temat ten najczęściej omawiany jest podczas wielkich uroczystości narodowościowych (np. w okresie świąt majowych).


Krajobraz. Przyroda to także pełnia krajobrazu, który składa się z ziemi, drzew, roślin i efektów działalności człowieka. Pokazanie krajobrazu wymusza od dziecka spoglądanie globalne (co nie jest takie łatwe dla dzieci przedszkolnych). Z pomocą przychodzą techniki trójwymiarowe (np. modelowanie z masy solnej)

Opis pejzażu (jego definiowanie) wymaga określenia składowych – opis tego co się widzi.

gory

Gleba (morfologia gleb). Jak wygląda i z czego składa się ziemia.


Geologia. Jak wyglądają i z czego się składają skały.


Kamieniołom. Wizyta pouczająca i bardzo niebezpieczna. W kamieniołomach znaleźć można ślady przeszłości. Ułożone warstwy ziemi (kamienia) czy odciski historycznych roślin lub zwierząt.


Archeologia. Badanie skamieniałości również może być niebezpieczne, ponieważ związane jest z nich posługiwanie się narzędziami, które może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Mam tu na myśli narzędzia typu: młotek i dłuto. Do ekwipunku archeologa należy również: szczoteczka do zębów do czyszczenia skamieniałości, lupa, notes, śrubokręt i mały nożyk. Wielu z tych przedmiotów nie jest potrzebnych dzieciom przedszkolnym i szkolnym. Wystarczy, jeśli nauczyciel zaopatrzy każde z dzieci w: łopatkę, zmiotkę, szczoteczkę do zębów i lupę. Dzięki tym przedmiotom dzieci mogą dokonywać prawdziwych odkryć w okolicznych skałkach (uwaga na groźbę zasypania!) ale szczególnie w przedszkolnej piaskownicy, w której można wcześniej zakopać kość, kamienie z odciskami, minerały (np. ametysty) czy monety, a nawet wcześniej list (np. opalony nad ogniem i zapieczętowany w staromodnej butelce).