Energia

Wymienię 3 podstawowe rodzaje energii, które obok energii chemicznej, czy jądrowej dosyć łatwo można zaobserwować w naszym otoczeniu:

  • Energia mechaniczna – ruch
  • Energia cieplna – ciepło
  • Energia elektryczna – prąd

Przekształcenia energii i urządzenia, które to wykonują:


Więcej na ten temat napisałem w artykułach na łamach czasopism (zobacz: moje publikacje) oraz wielu rozdziałach monografii, oto przykładowe:

  • Jelinek J.A., Budowanie ustrukturalizowanej wiedzy technicznej u dzieci przedszkolnych i szkolnych, w: Małe dziecko – dużo pomysłów. Wybrane obszary wspomagania rozwoju dziecka, red. R. Piotrowicz, M. Walkiewicz-Krutak, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2016, s. 271-293.
  • Jelinek J.A., Wystąpienie na temat Czy warto tracić czas na doświadczenia z uczniami?. Wystąpienie rejestrowane i opublikowane w formie e-konferencji na stronie Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Zajęcia na temat urządzeń technicznych z udziałem uczniów (tworzenie modelu wentylatora).
  • Jelinek J.A., Wentylator, Bliżej przedszkola, 2/2015 (161), s. 52-54.
  • Jelinek J.A., Dźwig, wędka i wciągarka – jeden model, trzy urządzenia, Bliżej przedszkola, 10/2015 (169), s. 74-75.