Przenoszenie się ognia

Pomoce:

  • świece
  • zapałki (najlepiej długie)
  • różne przedmioty do palenia

Warunki: realizcja tylko w obecności odpowiedzialnych dorosłych.
Warunki: nie decyduj się na realizację tego zagadnienia, jeśli uważasz, że Twoje dzieci/uczniowie nie są na to gotowi (odpowiedzialni na przyjęcie takiej wiedzy). Poniższy materiał służy ku temu by dzieci miały świadomość jak szybko ogień może się rozprzestrzeniać, a przez to jak szybko może stać się niebezpieczny.


Jak zapala się świeczka. Do tego zadania należy zapalić zapałkę o trzaskę pudełka i zapalić świeczkę – to pierwszy pokaz.

Zapalanie zapałki od płomienia ognia.

Gdy świeczka będzie się już jakiś czas paliła (ok. 2 minut) można ją zgasić, aby za chwilę podpalić kolejną zapałkę tym razem przykładając ją do szarego płomienia ze zgaszonej świeczki. Zaraz się zapali.

Tutaj trzeba z dziećmi porozmawiać na temat sposobów bezpiecznego przenoszenia ognia i ich trudności:

  • zapałka (znicz)
  • świeca
  • lampa naftowa

Co i jak się pali. Działanie to ma charakter pokazowy. Trzeba zgromadzić przedmioty z różnych materiałów (metal, plastik, papier, szkło, ceramika, drewno, itp). Trzeba pamiętać, by samemu zachować odległość od zapalania. Miejsce, w którym będzie się odbywał pokaz zapalania, musi być odpowiednio przygotowane (na dworze, osłonięte od wiatru, otoczone np. kamieniami, na piasku). Nie należy wkładać do ognia np. zakręconej butelki, ani dezodorantu. Proszę zachować bezpieczeństwo swoje i dbać o odległość dzieci podczas obserwacji spalania się obiektów.


Palenie się drewna. Do prezentacji palącego się drewna najlepszym miejscem jest dobrze przygotowane palenisko (otoczone kamieniami oraz piaskiem – nie trawą). W warunkach przedszkolnych można również (moim zdaniem) przedstawić zjawisko spalania się drewna jeśli pokaz przygotujemy na dużej wielkości talerzu ceramicznym lub metalowym. Trzeba zwrócić uwagę na płomień (jego kolory, ciepło jakie się z tego procesu wydobywa), jak wygląda spalone drewno (co z niego pozostaje – popiół, oraz osmalone elementy), a także zaprezentować jak zgasić niedopałek (ostatnie zdjęcie).


Jak zachowuje się metal w kontakcie z ogniem? To zależy od rodzaju metalu. Jeden będzie się czerwienił inne nie. Niemniej jednak każdy z nich będzie gorący. O tym jak reagują warto pokazać dzieciom wykonując proste doświadczenia. Wystarczy, że trzymając kombinerkami za metalowy przedmiot włożymy go do płomienia z podgrzewacza

1 3