Krzywe zwierciadło

Pomoce:

  • folia do drukarki (a4), dla każdego dziecka
  • czarny papier (minimum formatu a4), dla każdego dziecka
  • ołówki lub mazaki, dla każdego dziecka
  • mała zabawka (np. miś), dla każdego dziecka
  • kartka papieru (format a4)
  • różne przedmioty (tj. kamyki, mazak)
  • wydrukowane
  • spinacze biurowe

Materiały: linie i figury (.PDF)


Na stole, na czarnej kartce papieru kładziemy folię – w ten sposób zbudowaliśmy lustro.

Takie lustro będziemy teraz zmieniać (obie kartki można połączyć spinaczami). Każde z dzieci kładzie taki zestaw na stole i ogląda w nim swoje odbicie (bez podnoszenia go).

Nauczyciel wydaje dzieciom polecenie by pod kartką, po środku położyli ołówek (lub mazak), poziomo (pokaz) i ponownie zajrzeli na swoje odbicie.

Opiszcie co widzicie … Teraz połóżcie ołówek pionowo (pokaz) i spójrzcie na swoje odbicie jeszcze raz.

Opowiedzcie co teraz zaobserwowaliście … Połóżcie teraz dwa ołówki, jeden pionowo, drugi poziomo (litera T – pokaz) i teraz spójrzcie na swoje odbicie.

Opiszcie mi jak wyglądacie … Dołóżcie teraz trzeci ołówek w ten sposób (litera I – pokaz) i spójrzcie w lustro.

Warto teraz dać dzieciom trochę czasu na samodzielne badanie krzywych zwierciadeł, które może zakończyć dyskusją na temat przydatności krzywego lustra oraz porównania go z prawdziwym lustrem. Wyznaczeniu podobieństw i różnic.


Badanie krzywego zwierciadła może zostaw wzbogacone poprzez postawienie po drugiej stronie kartki niewielkiej maskotki, którą jak poprzednio można obserwować jak zmienia się jej wizerunek w krzywym zwierciadle.


Anamorfoza. Zwijamy teraz „lustra” w walec za pomocą dwóch spinaczy. A następnie na kartce (dla wyznaczenia obszaru układania) będziemy ustawiali różne obiekty (tj. kamienie, mazak, zabawki) i obserwowali ich odbicie w krzywym lustrze.

Zamiast przedmiotów sprawdźmy jak wyglądają odbicia różnych linii (wzory do druku: linie i figury).


Efekt zwierciadła kulistego prezentuje omawiając zagadnienie latarki (gdzie jest wykorzystywane).

zdjęcie

zdjęcie