Echo – rozchodzenie się dźwięku

Pomoce:

  • sztywna folia formatu a4 (np. do rzutnika na folię)

By pokazać dzieciom zjawisko rozchodzenia się dźwięku (tj. echo, czy tuby) najlepiej zabrać je do jaskini, lasu, tunelu czy między blokami (jednak tam uwaga na dziecięce krzyki). Niemniej można stworzyć sztuczne warunki, w których dźwięk będzie się odbijał. W tym celu warto rozdać dzieciom folię (format a4), który będą przybliżać i oddalać od twarzy. Będą przy tym wytwarzać różne dźwięki (np. muczenie, syczenie – świetnie nadają się tutaj ćwiczenia ortofoniczne, ale może też być gwizdanie, czy śpiewanie piosenki), by samodzielnie się przekonać jak dźwięki rozchodzą się w zależności od odległości folii i jej ułożenia. Warto wypróbować różne układy folii pokazując je dzieciom. [Na zdjęciach pokazana jest folia na tle czarnej kartce, by łatwiej było ją dostrzec]. Poniższe czynności powinny być wykonywane wielokrotnie w różnych kombinacjach, ale trzeba pamiętać, że są one narzucone. Tymczasem największą wartość mają samodzielne próby dzieci.

Ustawcie foliówkę prosto przed sobą, o tak…

Teraz wygnijcie kartkę środkiem do siebie, o tak…

A teraz na odwrót, środkiem od siebie, w ten sposób…

Zbliżcie teraz jeden kraniec folii do ucha i posłuchajcie swojego echa.

A teraz drugi kraniec.

Zegnijcie folię o w ten sposób.

Teraz oddalcie od siebie foliówkę.

I ponownie ją zbliżcie.