Budowa wewnętrzna

Pomoce:

  • kartki papieru dużego formatu (papier szary lub pakunkowy)
  • kartki formatu a4 (dla każdego dziecka)

Ciało człowieka posiada wiele narządów wewnętrznych – czyli specjalnych fabryk – jedna przerabia pokarm (ta nazywa się układ pokarmowy (od pokarmu, i związany z nim układ wydalniczy), inna od odbierania tlenu z powietrza (bez którego niego nie moglibyśmy żyć, układ oddechowy), jeszcze inny od roznoszenia tlenu i pożywienia po organizmie (układ krwionośny).

By dokładniej się im przyjrzeć zbudujemy model człowieka, na którym zaznaczymy jego wewnętrzną budowę.

W grupach dzieci otrzymują dużego formatu kartkę papieru, na którą kładzie się jedna osoba. Pozostałe je odrysowują jej kontur [można też narysować kontur każdego dziecka]. Na kartce papieru zaznaczają oczy, włosy, (zgodne z kolorem dziecka), nos, usta. Następnie nauczyciel daje dzieciom do odrysowania gotowe układy (wykonane ze sztywnej kartki papieru – wg modeli – niżej) lub odrysowania i wycięcia. Wycięte układy nauczyciel może przyłożyć na jednym dziecku (ubranym!) by pokazać jak one mogą wyglądać. Następnie dzieci mogą przykleić wycięte „układy” na modele.

Po zajęciach istotne jest by omówić funkcję każdego z tych układów zaznaczając, że choć każdy z nich jest odpowiedzialny za coś innego to razem się wszystkie uzupełniają.


Indywidualne modele – kalka. Każde z dzieci otrzymuje kartę papieru – oraz model człowieka od przekalkowania jego konturów (najlepiej przykleić wzór na oknie gdzie promienie słoneczne ułatwią zadanie). Następnie przykładając „swojego człowieka” do innych obrazków z układami może odwzorować gdzie znajdują się narządy. [Poniżej zamieszczam przykłady do wykorzystania – kliknij na obrazek by otrzymać model do druku]

Obrazki do ściągnięcia