Człowiek

Ciało człowieka jest nieodłącznym fragmentem przyrody. Niektórzy przypisują mu nawet zwierzęcą naturę. Pewne jest jednak, że życie człowieka na Ziemi jest niezbadanym cudem. Wciąż też zadajemy sobie pytanie jak żyć. Częścią odpowiedzi jest poznanie własnego cielesnego mieszkania. To właśnie ten cel przyświeca pomysłom zamieszczonym na tej stronie – uświadomienie dzieciom co potrafi nasze ciało (wstęp do wychowania zdrowotnego).