ĆWICZENIA analiza dziecięcych wywiadów na temat sposobu działania urządzeń

Osobami badanymi były dzieci 8-letnie z 2 klasy Szkoły Podstawowej w średniej wielkości miejscowości podwarszawskiej. Długość spotkania max. 15 minut.

Zastosowane narzędzie: wywiad nieskategoryzowany (rozmowa wg S. Gerstmana) wspomagany serią zdjęć o wybranych urządzeniach (odkurzacz, pralka, winda, kosiarka, kosiarka ręczna, taśmociąg przemysłowy, schody ruchome). Oto zdjęcia użyte w badaniach. (przedstawione zgodnie z kolejnością).


Zadanie w ramach ćwiczenia:

  • ustal co dzieci wiedzą
  • czego nie wiedzą o urządzeniu
  • co należałoby zrobić aby dziecko zrozumiało jak działa urządzenie
  • jak należy poprowadzić takie zajęcia (metody, kolejność zajęć)

wypowiedzi dzieci

Piotr (8 lat)

Otylia (8 lat)

Bartek (8 lat)

Daria (8 lat)

Sebastian (8 lat)

Filip (8 lat)

Roksana (8 lat)

Eryk (8 lat)

Kacper (8 lat)

Kuba (9 lat)

Za podsumowanie niech posłuży cytat Jeana Piageta, który napisał (2006, Jak sobie dziecko wyobraża świat, Warszawa: PWN, s. 260) maszyny są magicznymi skrzynkami, do których wkłada się cokolwiek, aby otrzymać cokolwiek bądź, według najbardziej zewnętrznych podobieństw, jakie dziecko uchwyciło.