Niewidzialne pismo

Pomoce (dla jednego dziecka):

  • cytryna
  • wyciskarka do cytryn
  • szklanka
  • patyczek do uszu
  • kartka papieru
  • świeczka i zapałki

Nauczyciel pokazuje dzieciom jak należy pomalować kartkę, po czym rozdaje dzieciom po kartce papieru, patyczku oraz szklance, do której wyciskają sok z cytryny (atrament sympatyczny).

Dzieci malują kartkę papieru patyczkiem zanurzonym w soku (trzeba je uprzedzić, że soku nie będzie widać na kartce papieru – ewentualnie pod światło).

Nauczyciel zbiera pracę dziecka, które wcześniej skończyło i (samodzielnie – bez udziału dzieci!) podgrzewa nad świeczką (uwaga by nie spalić prac dzieci) [pod wpływem ogrzania sok wyparowuje się / spala (?) pozostawiając brązowy odcień]. Prace można wcześniej pozostawić do chwilowego wyschnięcia.

Przy kolejnych próbach pracy tą techniką, dzieci mogą zapamiętać jaki tworzą rysunek (np. według tematu) i odnaleźć go wśród gotowych prac.


Podobną techniką jest zamiast soku użycie mleka i popiołu (ze spalonych wcześniej kartek) zamiast ognia. Na kartce rysujemy patyczkiem zanurzonym w mleku, a następnie posypujemy kartkę popiołem. Ten osadza się na kartce prezentując ukrytą treść.