Cukier

Pomoce:

  • szklanka
  • sznurek
  • sól
  • ołówek

Czas około 2 miesięcy.


Do szklanki należy wlać wodę i wsypać kilka łyżek cukru a następnie wymieszać. Na szklankę kładziemy ołówek z przywiązanym sznurkiem (jak na zdjęciach).

Od tej pory szklanka musi znajdować się w ciepłym miejscu, zapewniającym parowanie wody (w pobliżu grzejnika lub na słonecznym parapecie okna). W trakcie 2 miesięcy można obserwować powolny, ale postępujący proces parowania wody i osadzania się kryształów cukru. Wilgotny sznurek przenosi cukier wyżej i tam wyparowując pozostawia cukier. Dlatego też można obserwować jak cukier osadza się na ściankach szklanki, sznurku i ołówku (niewidoczny, ale pod palcami czuć kleistą maź). Poniżej przedstawiam niektóre efekty tego procesu po 2 miesiącach.