Tempo życia a poczucie bezpieczeńtwa

O zawrotnym tempie życia, który istotnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa najlpeiej mówi wiersz Danuty Wawiłow pt. „Szybko!”.

Szybko, zbudź się, szybko, wstawaj!
Szybko, szybko stygnie kawa!
Szybko, zęby myj i ręce!
Szybko, światło gaś w łazience!
Szybko, tata na nas czeka!
Szybko, tramwaj nam ucieka!
Szybko, szybko bez hałasu!
Szybko, szybko nie ma czasu!

Na nic nigdy nie ma czas…

A ja chciałbym przez kałużę
Iść godzinę albo dłużej,
Trzy godziny lizać lody,
Gapić się na samochody,
I na deszcz co leci z góry,
I na żaby i na chmury.
Cały dzień się w wanie chlapać,
I motyle żółte łapać.
Albo z błota lepić kule,
I nie śpieszyć się w ogóle…

Chciałbym wszystko robić wolno,
Ale mi nie wolno.